Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 09-Δεκ-2020 17:18

  ΓΕΚΕ: Μειωμένες πωλήσεις στο γ' τρίμηνο

  ΓΕΚΕ: Μειωμένες πωλήσεις στο γ' τρίμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με μειωμένες πωλήσεις και αρνητικό λειτουργικό αποτέλεσμα έκλεισε το γ' τρίμηνο για την ΓΕΚΕ.

  Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση 77,36% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.157.389 ευρώ. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 οι συνολικές πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 9.527.583 ευρώ.

  Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες € (1.070.445) έναντι κερδών € 4.019.196 το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρείας (EBITDA) "αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων", ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε (441.165) ευρώ, έναντι επίσης θετικού ύψους 4.619.732 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

  Σε σχετική ανακοίνωση, η ΓΕΚΕ σημειώνει ότι "ο κλάδος του τουρισμού έχει επηρεαστεί σε δραματικό επίπεδο το έτος 2020. Η πανδημία του κορονοϊού έχει αλλάξει σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να εντοπίζονται στα επαγγελματικά ταξίδια και τις αεροπορικές μεταφορές. Προβληματισμός υπάρχει και για το 2021 όσον αφορά την πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου.

  Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί, 2.328 ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας (το 59% του συνόλου) επαναλειτούργησαν μετά το lockdown, ενώ 3.699 ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας (το 61% του συνόλου), άνοιξαν μετά το πέρας του lockdown. Τα ξενοδοχεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι τα 12μηνης λειτουργίας έχοντας δουλέψει ελάχιστα, με μάξιμουμ πληρότητα της τάξης του 10-20%.

  Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψει κανείς το χρονοδιάγραμμα της ανάκαμψης.

  Δεν αναμένεται να γίνει κάποια ξαφνική αλλαγή μετά την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου για τον κορονοϊό και από ότι φαίνεται η ανάκαμψη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων δεν θα έρθει πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

   Ήταν και παραμένει ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε θετικό σενάριο για το 2020 με οποιονδήποτε παραδοσιακό δείκτη. Η επαγγελματική αντιμετώπιση της κρίσης από τα ελληνικά ξενοδοχεία αφήνει μια δυναμική παρακαταθήκη για την επόμενη σεζόν. Χρέος της πολιτείας είναι να παράσχει σειρά συμπληρωματικών μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων μέχρι την ερχόμενη τουριστική σεζόν.

  Η Διοίκηση της Εταιρείας με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, στους εργαζόμενους, στους προμηθευτές, στους συνεργάτες της και στους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την ασθένεια του κορωνοϊού (COVID-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο, λόγω αφενός του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης της νόσου και αφετέρου του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα.

  Το ξενοδοχείο President ,έχοντας να επιδείξει υψηλούς δείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας, έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα όσον αφορά την αντοχή στην απότομη πτώση των εσόδων και σε μια ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο μείωσης της ζήτησης".

  Παρατίθενται σε πίνακες τα βασικά οικονομικά μεγέθη του ενεαμήνου 2020.

   

   ΓΕΚΕ ΑΕ : ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  (ποσά σε €)

  01/07/2020-30/09/2020

  01/07/2019 -30/09/2019

  %

  01/01/2020-

  30/09/2020

  01/01/2019-30/09/2019

  %

  Κύκλος Εργασιών

  711.791

  4.053.050

  -82,44%

  2.157.389

  9.527.583

  -77,36%

  Λοιπά Έσοδα Εκμετάλευσης

  50.124

  61.204

  -18,10%

  130.980

  130.814

  0,13%

  Χρηματοικονομικά Έσοδα

  1.858

  3.830

  -51,49%

  10.440

  22.949

  -54,51%

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

  763.773

  4.118.083

  -81,45%

  2.298.809

  9.681.347

  -76,26%

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ,ΤΟΚΩΝ,ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

  -181.203

  2.250.718

  -108,05%

  -441.165

  4.619.732

  -109,55%

  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

  -392.356

  2.048.217

  -119,16%

  -1.070.445

  4.019.196

  -126,63%

  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

  ΓΕΚΕ ΑΕ

  (ποσά σε €)

  01/01/2020-30/09/2020

   

  01/01/2019-31/12/2019

  Ενσώματα πάγια

  55.106.001

   

  55.170.148

  Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

  23.226

   

  23.226

  Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

  241.413

   

  1.138.460

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

  4.739.567

   

  5.450.106

  Σύνολο Ενεργητικού

  60.110.207

   

  61.781.940

   

   

   

   

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

  47.340.385

   

  48.514.041

  Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

  12.302.266

   

  12.302.266

  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

  467.556

   

  965.633

  Σύνολο Υποχρεώσεων

  12.769.822

   

  13.267.899

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

  60.110.207

   

  61.781.940

  Δανεισμός

  δεν υφίσταται

   

  δεν υφίσταται

  ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ