Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Νοε-2020 07:49

  Στα "χέρια" των εταιρειών η δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

  Στα "χέρια" των εταιρειών η δημοσίευση στο ΓΕΜΗ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Στα "χέρια" των εταιρειών περνά η δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στοιχείων και πράξεων, όπως οικονομικές καταστάσεις, ιδρυτικές πράξεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσεις δικαστηρίων, κ.ά. 

  Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη -δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την περασμένη Κυριακή-, με την οποία κωδικοποιείται η διαδικασία της αυτοματοποιημένης καταχώρισης.

  Από την αυτοματοποιημένη διαδικασία ανάρτησης, εξαιρούνται οι πράξεις που σχετίζονται με κάθε είδους μετασχηματισμό, (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές), λύση, διαγραφή και αναβίωση προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) και τροποποίηση καταστατικού κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ).

  Οι παραπάνω πράξεις, θα συνεχίσουν να καταχωρούνται και να δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΜΗ.

  Για όλες τις άλλες περιπτώσεις την ευθύνη των δημοσιεύσεων θα έχουν οι εταιρείες. Βέβαια στην απόφαση, προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης.

  Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο και συγκεκριμένα τους μήνες Μάιο και Νοέμβριο, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% κάθε φορά, επί του αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ. Επίσης εάν κρίνεται σκόπιμο, οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, μπορούν να προχωρούν αυτεπαγγέλτως σε καταχωρίσεις, διορθώσεις, μεταβολές και διαγραφές πράξεων.

  Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που υπάρχει δόλια παραποίηση των στοιχείων; Τότε, όπως προβλέπει ο ν.4635/2019 θα επιβάλλονται πρόστιμα, από 500 έως και 100.000 ευρώ.

  Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

  Τι θα μπορούν να αναρτούν οι επιχειρήσεις

  Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αναρτούν χωρίς εκ των προτέρων έλεγχο, τις εξής πράξεις:

  α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών με το καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

  β) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:

  – ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,

  – έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα,

  – είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

  γ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

  δ) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε μετά από κάθε αύξησή του.

  ε) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

  στ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

  ζ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.

  η) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

  θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

  ι) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ’ ιδίαν διατάξεις.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ