Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 23-Νοε-2020 07:47

  Το "νέο κεφάλαιο" ανοίγει σήμερα η Τρ. Πειραιώς

  Τρ. Πειραιώς: Η αλήθεια για την πρόταση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την απόρριψη από το ΤΧΣ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Τις εξελίξεις για την επόμενη μέρα της Τράπεζας Πειραιώς δρομολογεί σήμερα η ανακοίνωση του νέου business plan, μαζί με τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2020, ενώ στις 10 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας θα κληθεί να εγκρίνει και την απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων.

  Ταυτόχρονα, "τρέχει" από το Υπουργείο Οικονομικών η επεξεργασία για την αναθεώρηση του νόμου του ΤΧΣ, προκειμένου το Ταμείο να διαδραματίσει ρόλο ενεργού μετόχου στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία μπαίνει σε νέο "κεφάλαιο" με το νέο έτος.

  Το νέο business plan που θα ανακοινώσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς θα περιλαμβάνει εμπροσθοβαρείς κινήσεις για την πλήρη εξυγίανση της Τράπεζας προκειμένου αυτή να μπορέσει να επαν - ιδιωτικοποιηθεί μετά την κρατικοποίηση στην οποία την οδηγεί το  "όχι" του SSM για την πληρωμή των CoCos σε μετρητά. 

  Η μη πληρωμή του κουπονιού των CoCos στις 2 Δεκεμβρίου, θα οδηγήσει στην πλήρη μετατροπή του μετατρέψιμου ομολόγου, ύψους 2,040 δις. ευρώ, σε 394,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές. Η μετατροπή έχει περιθώριο ενός μηνός μετά τις 2 Δεκεμβρίου για να συντελεσθεί και το αποτέλεσμά της θα είναι το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που ελέγχει σήμερα το 26,4% της Τράπεζας Πειραιώς, να ενισχυθεί στο 61,3%. Επομένως, η Τράπεζα Πειραιώς θα μπει κρατική στο νέο έτος, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως και να εξέλθει ιδιωτική, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μέσα στο 2021.

  Η μη πληρωμή των 165 εκατ. ευρώ για το κουπόνι των CoCos, προσθέτει 40 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς (υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 16%). Οι επιπλέον αυτοί "πόντοι" στα κεφάλαια της Τράπεζας τής δίνουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσει κεφάλαια για να αποαναγνωρίσει από τον ισολογισμό της επιπλέον μη εξυπηρετούμενα δάνεια 900 εκατ. – 1 δισ. ευρώ. 

  Σύμφωνα με τις  πληροφορίες του Capital.gr, τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου της Τράπεζας Πειραιώς θα εμφανίζουν μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα 22 δις. ευρώ από 23,3 στο τέλος του β΄ τριμήνου 2020. Με τις δύο τιτλοποιήσεις (Phoenix και Vega), ύψους 7 δις. ευρώ, που επίκεινται στις αρχές του 2021, το απόθεμα NPE της Τράπεζας θα μειωθεί στα 15 δις. ευρώ. Η μη πληρωμή του CoCos επιτρέπει τη μείωση του ποσού αυτού κατά 1 δις. ευρώ, ενώ η Τράπεζα, στη βάση του επικαιροποιημένου business plan που θα ανακοινώσει, θα συμπεριλάβει και τις εμπροσθοβαρείς κινήσεις για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται εντός του 2021 μία μεγάλη τιτλοποίηση ή ενδεχομένως δύο μικρότερες, συνολικού ύψους 13 δις. ευρώ.

  Το hive down

  Εν τω μεταξύ, στις 10 Δεκεμβρίου, οι μέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς καλούνται να εγκρίνουν τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας (hive down), με την απόσχιση του κλάδου τραπεζικών δραστηριοτήτων. Κατά την ολοκλήρωση της διάσπασης, η σημερινή (διασπώμενη) Τράπεζα Πειραιώς θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα και η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε "Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία" και με διακριτικό τίτλο "Πειραιώς Financial Holdings". Ο αποσχιζόμενος κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της διασπώμενης θα εισφερθεί σε νέα ανώνυμη εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) που θα συσταθεί με την επωνυμία "Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία" και τον διακριτικό τίτλο "Τράπεζα Πειραιώς" και θα αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της διασπώμενης.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται σε 5.400 εκατ. ευρώ (δηλ. σε ποσό ίσο προς εκείνο της λογιστικής καθαρής θέσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του εισφερόμενου τραπεζικού κλάδου μετά την αφαίρεση των αποθεματικών που αφορούν στον εν λόγω κλάδο) και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. 

  Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, με ημερομηνία 31 Ιουλίου 2020, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισμού της νέας Τράπεζας Πειραιώς. Σημειώνεται ότι όλες οι πράξεις της διασπώμενης Τρ. Πειραιώς που διενεργούνται από την 1η Αυγούστου 2020 και εφεξής, μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης, και αφορούν τον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας Τράπεζας Πειραιώς.

  Στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθούν το σύνολο των καταθέσεων, το σύνολο των δανείων μαζί με τις κάθε είδους εξασφαλίσεις αυτών, το σύνολο των υποχρεώσεων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς από ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της ιδίας ή θυγατρικών της, υπό την ιδιότητα της εκδότριας ή της εγγυήτριας αντίστοιχα, με την εξαίρεση των υποχρεώσεών της υπό τους εξής τίτλους: 

  (α) του συνόλου των Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 400.000.000 ευρώ Σταθερού, Επαναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου με λήξη στις 26 Ιουνίου 2029 (Fixed Rate Reset Dated Subordinated Guaranteed Notes due 26 June 2029) και ISIN XS2018638648, στις οποίες η σημερινή Τρ. Πειραιώς υποκαταστάθηκε ως εκδότης στη θέση της θυγατρικής της και αρχικού εκδότη των εν λόγω ομολογιών "Piraeus Group Finance Plc”, με βάση τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών,

  (β) του συνόλου των Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης εκδόσεως της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ Σταθερού, Επαναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου με λήξη 19 Φεβρουαρίου 2030 (Fixed Rate Reset Tier 2 Notes due 19 February 2030) και ISIN XS2121408996, 

  (γ) του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) συνολικής ονομαστικής αξίας 2.040.000.000 ευρώ (State Subscribed Reset Perpetual Contingent Convertible Common Equity Tier 1 Capital Bonds), οι οποίες εκδόθηκαν από την Τρ. Πειραιώς στις 2 Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και είναι αόριστης διάρκειας. 

  Επίσης, στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθούν όλα τα άλλα ομόλογα ανεξαρτήτως εκδότη που κατέχει η σημερινή Τρ. Πειραιώς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, (α) της ομολογίας "Profit Participating Note due 2033", εκδόσεως του νομικού προσώπου ειδικού σκοπού με την επωνυμία "Piraeus SNF DAC", (β) των ομολογιών αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού με την επωνυμία "Phoenix NPL Finance DAC”, "Vega I NPL Finance DAC”, "Vega II NPL Finance DAC” και "Vega III NPL Finance DAC”, και (γ) ποσοστού 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) εκδόσεως των νομικών προσώπων ειδικού σκοπού με την επωνυμία "Phoenix NPL Finance DAC”, "Vega I NPL Finance DAC”, "Vega II NPL Finance DAC” και "Vega III NPL Finance DAC”), με την εξαίρεση ποσοστού 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes) εκδόσεως των ως άνω νομικών προσώπων ειδικού σκοπού, το οποίο θα παραμείνει στη σημερινή Τρ. Πειραιώς.

  Στη νέα Τρ. Πειραιώς θα εισφερθεί επίσης το σύνολο των συμμετοχών της σημερινής Τρ. Πειραιώς σε ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε θυγατρικές. Θα εξαιρεθούν οι συμμετοχές της: (α) στην "Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών", (β) στην ουκρανική τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "JSC PIRAEUS BANK ICB", και γ) στην εταιρεία "Piraeus Group Capital Ltd" με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και αντικείμενο εργασιών την έκδοση πιστωτικών τίτλων.

  Στη νέα Τράπεζα Πειραιώς θα εισφερθεί επίσης το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του καταστήματος Λονδίνου (PIRAEUS BANK LONDON BRANCH) και του καταστήματος Φρανκφούρτης (Piraeus Bank Germany - Frankfurt Branch).

  Τέλος, η νέα Τρ. Πειραιώς θα αναλάβει και όλες τις χρεωστικές διαφορές που έχουν προκύψει για τη διασπώμενη Τρ. Πειραιώς με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 (παρ. 2 και 3) του ν. 4172/2013, καθώς και το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013. Επιπλέον, τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας που έχουν γεννηθεί και βεβαιωθεί έως την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως και το σύνολο των αποθεματικών της διασπώμενης Τρ. Πειραιώς που περιέχονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εφόσον συνδέονται με μεταβιβαζόμενα στοιχεία στη νέα Τρ. Πειραιώς.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ