Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 22-Οκτ-2020 17:04

  Intracom Holdings: Εκλέχτηκε το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο

  Intracom Holdings: Εκλέχτηκε το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

  Στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 21 μέτοχοι εκπροσωπούντες 27.284.600 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 35,90% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.

  Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

  Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως ακολούθως:

  1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
  2. Δημήτρης Χρ. Κλώνης
  3. Κων/νος Σ. Κόκκαλης
  4. Γεώργιος Αρ. Αννινος
  5. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος
  6. Πέτρος Κ. Σουρέτης
  7. Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης
  8. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης
  9. Ιωάννης Κ. Τσούμας

  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

  Επίσης, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη και Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ως ισχύει.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 27.284.600
  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 35,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 27.284.600
  Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.809.654 (98,26%)
  Αριθμός ψήφων Κατά : 474.946 (1,74%)
  Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

  Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

  Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 27.284.600
  Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 35,90%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 27.284.600
  Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.854.584 (98,42%)
  Αριθμός ψήφων Κατά : 430.016 (1,58%)
  Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

  Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 27.284.600 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 35,90% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 27.284.600 Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.809.654 (98,26%) Αριθμός ψήφων Κατά : 474.946 (1,74%) Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

  Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ