Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Σεπ-2020 13:54

  ΑΕΓΕΚ: Τι συμβαίνει με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019

  ΑΕΓΕΚ: Τι συμβαίνει με τις οικονομικές καταστάσεις του 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό την ημερομηνία νέας  τακτικής Γ.Σ., μετά την κατάρτιση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής έκθεσης της Εταιρίας για τη χρήση 2019, την ολοκλήρωση του εκ του νόμου τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή και την δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης αποφάσισαν οι μέτοχοι της "AEΓEK Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων (ΑΕΓΕΚ) στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση τους, στις 29 Σεπτεμβρίου.

  Πιο συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τη σχετική εταιρική ανακοίνωση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με τα προβλήματα και τα θέματα που εκκρεμούν για την εταιρία, μετά και την γνωστοποίηση σε αυτήν της από 12.06.2020 εξώδικης καταγγελίας των δύο Ομολογιακών Δανείων της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, που αιφνίδια επέφερε όχι μόνο μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην δημοσίευση της χρηματοοικονομικής έκθεσης της εταιρίας για τη χρήση 2019, αλλά την ανάγκη για την κατάρτισή της σε εντελώς νέα πλέον βάση και με νέες εκτιμήσεις και μελέτες, των δεδομένων και των επιπτώσεων του γεγονότος αυτού στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου. Επαυξητικά στο παραπάνω πρόβλημα, προστέθηκε η από 2.7.2020 επιδοθείσα εξώδικη καταγγελία Δανείστριας Τράπεζας της σύμβασης πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό και πάλι της συνδεδεμένης εταιρίας.

  Ο κος Πρόεδρος επισήμανε ότι παράλληλα με την παραπάνω νέα κατάσταση, που η Εταιρία καλείται να αντιμετωπίσει ούσα εγγυήτρια και πλέον ευθυνόμενη ως αυτοφειλέτρια, μετά την ως άνω καταγγελία, των ως άνω δανείων της εκδότριας συνδεδεμένης ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. συνεχίζει να αντιμετωπίζει αδυναμία επίλυσης του συνεχόμενου τα τελευταία χρόνια προβλήματος του Ομίλου, στην πλήρη και έγκαιρη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων από το υποκατάστημα της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην Αλβανία, αλλά και την ύπαρξη εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων κυρίως των συνδεδεμένων που αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες και προαπαιτούμενες για την πλήρη κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για τις οποίες δεν έχει ακόμη βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης.

  Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία στη χώρα, προεξαρχόντως οικονομικά αλλά και λειτουργικά και με την μέχρι σήμερα μη εξεύρεση μιας επιχειρηματικής διευθέτησης μεταξύ της συνδεδεμένης και των Ομολογιούχων δανειστών, δεν επιτρέπουν ακόμη την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την κατάρτιση και δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, παρά τις συνεχείς προσπάθειες και την καθημερινή ενασχόληση για την εξεύρεση λύσεων.

  Κατά τούτο η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για την χρήση 2019 δεν έχει ακόμη καταρτισθεί πλήρως με τον ενδεδειγμένο τρόπο και μεθοδολογία, ούτε έχει ολοκληρωθεί ο εκ του νόμου τακτικός έλεγχος επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή-ελεγκτή, ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται δυστυχώς στην θέση να αναφέρει στους μετόχους ότι η συζήτηση εφ’ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν μπορεί να διενεργηθεί, καθώς άπαντα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης συνέχονται απολύτως με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

  Μετά από διαλογική συζήτηση, προτάθηκε στη Γενική Συνέλευση η υιοθέτηση της παραπάνω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έως ότου καταρτιστεί η Ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της Εταιρείας για τη χρήση 2019 και ολοκληρωθεί ο εκ του νόμου τακτικός τους έλεγχος επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή – ελεγκτή και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

  Μετά από διαλογική συζήτηση επί της παραπάνω εισήγησης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με τη θετική ψήφο 12.912.363 μετοχών του συνόλου των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων, ήτοι με ποσοστό 100%, τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει αυτό την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την σχετική πρόσκληση των μετόχων, μετά την κατάρτιση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής έκθεσης της Εταιρίας για τη χρήση 2019, την ολοκλήρωση του εκ του νόμου τακτικού ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από τον ορκωτό λογιστή - ελεγκτή και την δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ