Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 24-Σεπ-2020 18:01

  ΣΙΔΜΑ: Μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού από την "Μπήτρος"

  ΣΙΔΜΑ: Μεταβίβαση στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού από την "Μπήτρος"
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην ανακοίνωση υπογραφής συμφωνητικού την 24η Σεπτεμβρίου 2020 με την "Μπήτρος" προχώρησε η ΣΙΔΜΑ.

  Με το τελευταίο να αφορά μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, δυνάμει του οποίου η μεταβιβάζουσα εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην ΣΙΔΜΑ περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80 ευρώ) προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,, μέχρι του ποσού των  τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60 ευρώ), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, (οι "Νέες Μετοχές") ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35 ευρώ) εκάστης, που αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση της Εταιρείας την 25η Μαΐου 2020.

  Η συνολική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80 ευρώ), ήτοι 2,35766154476769 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 23 Σεπτεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της από 25 Μαΐου 2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

  Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα προχωρήσει σε πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ της Μεταβιβάζουσας ως αντάλλαγμα για την εισφορά των Περιουσιακών Στοιχείων.   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ