Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 09-Σεπ-2020 18:55

  Αύξηση 34% των εσόδων της BriQ Properties στο α' εξάμηνο του 2020

  Αύξηση 34% των εσόδων της BriQ Properties στο α' εξάμηνο του 2020
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε €1.766 χιλ. έναντι €1.317 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου ανήλθαν τα έσοδα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, σημειώνοντας αύξηση 34% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2020.

  Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση όλων των μεγεθών της σε επίπεδο Ομίλου, στο πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  Ειδικότερα:

  •Την 30η Ιουνίου 2020, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 26 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας € 71.665 χιλ. έναντι 22 ακίνητων αξίας € 59.793 χιλ. την 31.12.2019, καταγράφοντας αύξηση 20%.

  •Εντός του α’ εξαμήνου του 2020, η Εταιρεία υλοποίησε επενδύσεις συνολικού ποσού € 11.317 χιλ. και συγκεκριμένα τρία επενδυτικά ακίνητα έναντι συνολικού ποσού επένδυσης €7.795 χιλ. και απόκτησε άλλο ένα ακίνητο μέσω εξαγοράς εταιρείας έναντι τιμήματος € 3.522 χιλ.

  •Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε € 1.152 χιλ. έναντι € 868 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  •Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.073 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έναντι € 1.104 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, κυρίως λόγω μείωσης των κερδών από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των ακίνητων.

  •Τα προσαρμοσμένα(1)(2) καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 578 χιλ. για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 έναντι € 425 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

  Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε € 11.796 χιλ. έναντι € 37.568 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2019.

  Σε συνέχεια της από 30.03.2020 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την αποπληρωμή του δανεισμού της Εταιρείας, την 15.04.2020 και 16.04.2020 αποπληρώθηκαν ομολογίες συνολικής αξίας € 12.572 χιλ. με αποτέλεσμα η Εταιρεία να έχει σήμερα σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων έγινε με στόχο τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών της Εταιρείας.

  Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη, σε ενοποιημένη βάση, περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: (ποσά σε χιλ.)

  Αποτελέσματα εξαμήνου που έληξε την

   

  30.06.2020

   

  30.06.2019

  %

   

  Έσοδα από μισθώματα

   

  € 1.766

   

  € 1.317

  34,1%

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών αποσβέσεων

   

  € 1.462

   

  € 1.413

  3,5%

   

  (EBITDA)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και συνολικών

   

  € 1.152

   

  €868

  32,7%

   

  αποσβέσεων (Adj. EBITDA)(1)(2)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ φόρων

   

  € 1.119

   

  € 1.265

  -11,5

   

   

   

   

   

   

   

   

  Προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, (Adj.EBT) (1)(2)

   

  € 624

   

  € 586

  6,5%

   

  Καθαρά κέρδη μετά φόρων

   

  € 1.073

   

  € 1.104

  -2,8%

   

   

   

   

   

   

   

   

  Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη μετά φόρων(1)(2)

   

  € 578

   

  € 425

  36,1%

   

   

  H εταιρεία την 30.06.2020 είχε στην κατοχή της συνολικά 122.298 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης € 206 χιλ. ενώ μέχρι την 09.09.2020 η Εταιρεία έχει στην κατοχή της 171.608 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας κτήσης € 281 χιλ., ήτοι μέση τιμή κτήσης € 1,64 ανά μετοχή. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές σήμερα αντιστοιχούν στο 0,48% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

  Επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 για το 2020

  Η μείωση των εσόδων από ενοίκια για το 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου σε € 626 χιλ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 15% επί των ετησιοποιημένων εσόδων των υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα με στόχο να μετριάσει την επίπτωση της απώλειας του εισοδήματος της από ενοίκια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, όπως είναι η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών που επέφερε η αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων.

  Η κα Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε ότι "Το 2020 είναι μια δύσκολη χρονιά που επηρεάστηκε βαθιά από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού COVID- 19 στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία. Η αγορά ακινήτων έχει πληγεί από την πανδημία χωρίς όμως οι αξίες των ακινήτων να εμφανίζουν σημαντική πτώση. Παρ' όλ' αυτά, τα κυβερνητικά μέτρα για τα ενοίκια και η σημαντική επίπτωση της πανδημίας στον τουρισμό, έχουν αναπόφευκτα επηρεάσει τα έσοδα των εταιρειών ακινήτων για το 2020. Η BriQ Properties επενδύει με μακροχρόνιο ορίζοντα και έμφαση στα logistics, που αποτελεί κλάδο που δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση της πανδημίας, όπου αναπτύσσει ένα υψηλών προδιαγραφών Κέντρο Διανομής και Αποθήκευσης επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής. Παράλληλα η Εταιρεία αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως τα κτίρια γραφείων και τα τουριστικά ακίνητα ενώ εξακολουθεί να διαχειρίζεται ενεργά τα υφιστάμενά της ακίνητα με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής τους".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ