Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 31-Αυγ-2020 18:44

  Yalco: Απόφαση Γ.Σ. για συνέχιση των προσπαθειών εξεύρεσης ενός σχεδίου εξυγίανσης

  Yalco: Απόφαση Γ.Σ. για συνέχιση των προσπαθειών εξεύρεσης ενός σχεδίου εξυγίανσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΕ-YALCO.

  Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Δέλτα Ν.Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης (Καλοχώρι).

  Παρέστησαν νόμιμα πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.210.766 κοινές ανώνυμες μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου 13.191.620 κοινών ανωνύμων μετοχών, ήτοι ποσοστό 62,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Η συνέλευση έλαβε αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

  1ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019-31/12/2019

  Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεσή του και οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας, όπως συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  2ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019

  Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

  3ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2019-31/12/2019

  Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης.

  4ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020

  Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton AE, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 127, για έλεγχο της χρήσης 2020 ήτοι για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή.

  5ο Έγκριση πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018

  Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την καταρτισθείσα πολιτική Αποδοχών που αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διοικητικά στελέχη, τα οποία έχουν ουσιώδη επιρροή ή κύρια διοικητική θέση.

  6ο Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεση αποδοχών για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

  Με ψήφους 8.210.766, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε συμβουλευτικώς την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για την χρήση 2019.

  7ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  Εγκρίθηκαν με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019 και αποφασίστηκε η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών του Διευθύνοντα Συμβούλου για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 με προέγκριση των αμοιβών.

  Ακόμη η Γενική Συνέλευση με τη παραπάνω πλειοψηφία, ενέκρινε τη χρήση εταιρικών αυτοκινήτων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την κάλυψη δαπάνης για ασφάλεια ζωής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου.

  8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  Εγκρίθηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του για την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019 και προεγκρίθηκε ετήσια αποζημίωση για την συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις αυτού για την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020.

  9ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ.4 του Ν.4548/2018

  Αποφασίστηκε με 8.210.766 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου, να συνεχιστούν οι προσπάθειες της διοίκησης για την εξεύρεση ενός κατάλληλου σχεδίου εξυγίανσης της εταιρείας.

  10ο Λοιπές ανακοινώσεις

  Κανείς από τους παριστάμενους μετόχους δεν έθεσε προς συζήτηση άλλο θέμα, πέραν των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ