Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 27-Αυγ-2020 19:30

  Δούρος: Το νέο Δ.Σ. που εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.

  Δούρος: Το νέο Δ.Σ. που εξέλεξε η τακτική Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, προχώρησε η τακτική Γενική Συνέλευση της "Δούρος", η οποία συνήλθε νωρίτερα σήμερα.

  Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη και καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ως εξής:

  Α) Νικόλαος Θ. Δούρος, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος, ως εκτελεστικό μέλος

  Γ) Αγγελική Ν. Δούρου, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Δ) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Ε) Ιωάννης Π. Αγνωστόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι μέχρι 27/08/2023, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του (έτους 2023) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης αυτής.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:

  "Η εταιρεία "Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.", ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 27/08/2020 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.322.924 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,64% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

  1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

  2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2019.

  3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2019 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

  Προεγκρίθηκαν ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Για τη χρήση του 2019 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές.

  Η εταιρεία με την ευχέρεια που της παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 110 παρ. 3 του Ν. 4548, δεν μετέβαλλε την πολιτική των αμοιβών της προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καταβάλλοντας τα ίδια ποσά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

  4) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% των παρόντων, εκλέγει νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη και καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ως εξής:

  Α) Νικόλαος Θ. Δούρος, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος, ως εκτελεστικό μέλος

  Γ) Αγγελική Ν. Δούρου, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Δ) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, ως μη εκτελεστικό μέλος

  Ε) Ιωάννης Π. Αγνωστόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής, ήτοι μέχρι 27/08/2023, η οποία παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας του (έτους 2023) και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης αυτής.

  5) Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα με ψήφους 2.322.924 ήτοι με ποσοστό 100,00% των παρόντων ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή ελέγχου αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και δύο ανεξάρτητα από την εταιρία μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα αποτελούμενη από τα εξής μέλη α) Παναγιώτα Κοτσομύτη του Παναγιώτη και της Ελένης, Λογίστρια, που γεννήθηκε την 18.04.1982 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, ως ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής και Πρόεδρο αυτής, β) Ζέρβα Νικόλαο του Αριστείδη και της Ελένη, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε την 17.06.1938 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα ως ανεξάρτητο μέλος της επιτροπής και γ) Αγγελική Δούρου του Νικολάου και της Μαρίας, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας, που γεννήθηκε την 05.01.1970 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα.

  6) Μετά από σχετική σύσταση της επιτροπής ελέγχου, πραγματοποιήθηκε εκλογή με ψήφους 2.322.924, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2020 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο "ACESAUDITORS ΑΕ” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Φραγκισκάκης Αθανάσιος με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 15081 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1862 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Μπιτζαράκης Ιωάννης, με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 23141 και αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 1555".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ