Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 20-Αυγ-2020 17:15

  Ελλάκτωρ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η τακτική Γ.Σ.

  Ελλάκτωρ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η τακτική Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 10 Σεπτεμβρίου συγκαλείται η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας να βρίσκονται μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Αναλυτικά, σε αυτήν περιλαμβάνονται:

  1.Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019.

  2.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

  3.Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

  4.Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του N. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

  5.Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς.

  6.Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της διανομής μετοχών στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας. Χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ακριβούς χρόνου έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

  7.Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης μετοχών, οι οποίες θα προέλθουν από την απόκτηση ιδίων μετοχών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές/στελέχη και προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.

  8.Ανακοίνωση εκλογής νέου Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

  9.Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

  10.Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

  Η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ