Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 03-Αυγ-2020 17:11

  Αλουμύλ: Με 32,08% η MLG Investments μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με ΑΛΟΥΦΟΝΤ

  Αλουμύλ: Με 32,08% η MLG Investments μετά την ΑΜΚ λόγω της συγχώνευσης με ΑΛΟΥΦΟΝΤ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με 32,08% στο μετοχικό κεφάλαιο της Αλουμύλ συμμετέχει η εταιρεία "MLG Investments Ltd”, από 31/7/2020, ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.397.431 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,37 εκάστης της εταιρείας, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της συνεπεία της συγχώνευσης και οι οποίες διατέθηκαν εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και με βάση την εγκριθείσα σχέση ανταλλαγής μετοχών, στην μέτοχο της ΑΛΟΥΦΟΝΤ, Πλαστικά, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της "MLG Investments”. 

  Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, η "MLG Investments Ltd” απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εμμέσως, μέσω της Πλαστικά, της οποίας είναι μοναδική (κατά 100%) μέτοχος, υπερβαίνοντας τα καθοριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία όρια και δη, απέκτησε έμμεση συμμετοχή ποσοστού 32,08% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, μέσω της απόκτησης των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται στις ως άνω 10.397.431 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,37 € η κάθε μία. 

  Ενόψει των ανωτέρω, και όπως γνωστοποιήθηκε στην εταιρεία από την "MLG INVESTMENTS LTD” και ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, επισημαίνεται ότι η "MLG Investments Ltd” δεν ελέγχεται από κάποιο απώτατο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 όπως ισχύουν, αλλά οι μέτοχοι αυτής ψηφίζουν ανεξάρτητα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τις απαρτίες και τις πλειοψηφίες που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της εταιρείας. 

  Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, επισημαίνεται ότι, η εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία με την επωνυμία "MC Consultants LTD” αποτελεί εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο (nominee shareholder) των μετόχων (beneficial owners) της "MLG Investments Ltd” και ως εκ τούτου, δεν ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου των ως άνω προσώπων, τους οποίους εκπροσωπεί, αλλά ασκεί απλώς καθήκοντα μετόχου εξ ονόματος αυτών, ήτοι ασκεί τα σχετικά δικαιώματα ψήφου ψηφίζοντας κατ’ εντολή των δικαιούχων και δη, των κάτωθι προσώπων: 

  - Αλέξανδρος Μυλωνάς (48%) 
  - Ευτυχία Μυλωνά (11%) 
  - Πηνελόπη Μυλωνά (11%) 
  - Αλέξανδρος Σαλπιγγίδης (15%) 
  - Νικόλαος Σαλπιγγίδης (15%)

  Εν τω μεταξύ, η Αλουμύλ γνωστοποιεί ότι την ίδια ημερομηνία και για τους ίδιους λόγους το ποσοστό του κ. Γεωργίου Μυλωνά, όπως ο τελευταίος γνωστοποίησε στην εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατήλθε από το ποσοστό 48,37% στο ποσοστό 32,85% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

  Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς κατέχει στην εταιρεία ανέρχεται στο 32,85%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 10.648.976 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη. 

  Επιπλέον, την 31/7/2020 και για τους ίδιους λόγους το ποσοστό της κ. Ευαγγελίας Μυλωνά, όπως η τελευταία γνωστοποίησε στην εταιρεία και κοινοποίησε ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατήλθε από το ποσοστό 21,56% στο ποσοστό 14,64% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

  Ενόψει των ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η κ. Ευαγγελία Μυλωνά κατέχει στην Εταιρεία ανέρχεται στο 14,64%, χωρίς να έχει μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο αριθμός των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σε αυτήν, ο οποίος εξακολουθεί να είναι 4.746.887 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιωμάτων ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα επτά λεπτών του ευρώ (0,37 €) εκάστη. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ