Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 29-Ιουλ-2020 16:52

  Βαράγκης: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η συμφωνία εξυγίανσης

  Βαράγκης: Εγκρίθηκε από τη ΓΣ η συμφωνία εξυγίανσης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη συμφωνία εξυγίανσης η οποία συνάφθηκε μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της, καθώς και η μεταφορά της έδρας της στο Δήμο Αμαρουσίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Βαράγκης που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, κατά τη ΓΣ:

  1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0

  2. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2019. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  3. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με βάση το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ.1 και παρ.2 του Ν.4548/2018, βάσει της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και σε υλοποίηση των από 30.7.2019 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  4. Εξελέγη ομόφωνα και παμψηφεί για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 της Εταιρίας ο κ. Ευθύμιος Αντωνόπουλος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12801) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας "UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ" και καθορίστηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Σταύρος Νικηφοράκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501). Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα από 31.12.2019 και 31.03.2020 συμφωνητικά άφεσης χρέους που συνάφθηκαν αφενός μεταξύ της Εταιρίας και αφετέρου των συνδεδεμένων με την Εταιρία μερών α) "ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.", β)"ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε." και γ) Δημήτριο Βαράγκη, δυνάμει των οποίων τα υπό (α) έως (γ) αναφερόμενα συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη συμφώνησαν στην μερική διαγραφή απαιτήσεών τους έναντι της Εταιρίας. Δεδομένου ότι δυνάμει των συμφωνητικών άφεσης χρέους η Εταιρία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις της έναντι των παραπάνω εταιριών, η σύναψή τους κρίθηκε επωφελής για τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  6. Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η από 1.6.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρίας (η "Συμφωνία Εξυγίανσης"), η οποία συνάφθηκε μεταξύ της Εταιρίας και των πιστωτών αυτής, καθώς και των λοιπών συμβαλλόμενων σε αυτή μερών, κατά τα ειδικώς διαλαμβανόμενα εντός της Συμφωνίας Εξυγίανσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής. Επιπλέον παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να χειριστεί συνολικά το ζήτημα της ως άνω Συμφωνίας Εξυγίανσης και της διαδικασίας εξυγίανσης της Εταιρίας γενικά, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την κρίση του και χωρίς περιορισμό στο μέτρο που εκτιμά πως αυτή είναι απαραίτητη και εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. Σελ. 3 / 3 

  7. Επισημάνθηκε στους μετόχους ότι κατά την λήξη της εταιρικής χρήσης 2019, το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας ήταν χαμηλότερο του μισού (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ότι το ανωτέρω ζήτημα της διαχείρισης ιδίων κεφαλαίων επιχειρείται να επιλυθεί μέσω της σύναψης της κατά το δυνατόν επωφελέστερης για τα εταιρικά συμφέροντα συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρίας με τους πιστωτές αυτής. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι προς το σκοπό αυτό, συνάφθηκε η από 1.6.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης – Μεταβίβασης Επιχείρησης, ενώ παρασχέθηκε ειδική εξουσιοδότηση στο ΔΣ της Εταιρίας με σκοπό τον χειρισμό της διαδικασίας εξυγίανσης της Εταιρίας κατά την κρίση του, ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να εξυπηρετούν κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τα οικονομικά συμφέροντα της Εταιρίας και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τις ανωτέρω περιγραφόμενες ενέργειες. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  8. Εγκρίθηκε η αλλαγή της Έδρας της Εταιρίας και η μεταφορά αυτής στα γραφεία της που βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου νομού Αττικής, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. Έγκυρες Ψήφοι: 3.473.965 (73,33% του μετοχικού κεφαλαίου) Υπέρ: 3.473.965 Κατά: 0 Αποχή : 0 

  9. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ