Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 27-Ιουλ-2020 20:12

  Βαρβαρέσος: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος

  Βαρβαρέσος: Απόφαση Γ.Σ. για μη διανομή μερίσματος
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βαρβαρέσος Α.Ε. ενώ επίσης ελήφθη απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2019, την Δευτέρα 27.07.2020, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

  Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 95,02% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.014.476 μετοχών επί συνόλου 6.330.002 μετοχών.

  Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1.    Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

  2.   Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

  Αποφασίστηκε με ψήφους 6.014.476 (100%  των παρισταμένων)  η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

  3.    Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.

  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019.

  4.    Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

  5.    Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα αναφερόμενα μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

  Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων)

  6.    Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.

  7.  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2020 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Εξελέγη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2020 ο κ. Πασχάλης Αντ. Κουτσουρλής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 45291) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο  κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13591) από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.".

  8.    Εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Η Γενική Συνέλευση δεν προέβη στην εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  9.    Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  Εκλέχθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.

  10.    Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Ελήφθη με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) απόφαση περί υιοθέτησης μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της Εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018.

  11.    Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

  Εγκρίθηκε με ψήφους 6.014.476 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και στους διευθυντές της Εταιρίας η συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή/και διοίκηση άλλων εταιριών.

  12.    Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

  Ανακοινώθηκε η πορεία του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ