Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 16-Ιουλ-2020 13:06

  Quest Συμμετοχών: Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

  Quest Συμμετοχών: Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Τακτική (Εξ αναβολής από την 26/06/2020) Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.  που έλαβε χώρα στις 15 Ιουλίου.

  Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν δεκαοκτώ (18) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν είκοσι οκτώ  εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (28.684.725) κοινές  ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 80,26%, επί συνόλου τριάντα πέντε  εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξη (35.740.896) μετοχών της  Εταιρείας.

  Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε  ως εξής: 

  Θέμα 12ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

  Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την  Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν.  3016/2002 όπως ισχύουν, ως εξής: 

  1. Θεόδωρος Φέσσας 
  2. Ευτυχία Κουτσουρέλη 
  3. Απόστολος Γεωργαντζής 
  4. Μαρία Δαμανάκη 
  5. Νικόλαος Καραμούζης 
  6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος 
  7. Μάρκος Μπιτσάκος 
  8. Απόστολος Παπαδόπουλος 
  9. Απόστολος Ταμβακάκης 
  10. Φαίδων Ταμβακάκης 
  11. Παντελής Τζωρτζάκης 

  Υπέρ: 28.684.725 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,26% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 
  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Θέμα 13ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 

  Εξελέγη παμψηφεί για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του  έτους 2023, η Επιτροπή Ελέγχου ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ως ανεξάρτητη Επιτροπή και ειδικότερα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της  Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και ο Πρόεδρο αυτής, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των  διατάξεων του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 3016/2002 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, ήτοι  οι κ.κ.: 

  1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ‐ Ανεξάρτητο Μη 
  Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας οικονομολογικού επαγγέλματος 29047) 
  2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος ‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και 
  3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος ‐ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
  Υπέρ: 28.684.725 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 80,26% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου. 

  Κατά: 0 ψήφοι. 
  Αποχή: 0 ψήφοι. 

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ