Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 14-Ιουλ-2020 18:19

  Moda Bagno: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών για τη χρήση 2019 στη Γ.Σ.

  Moda Bagno: Πρόταση για μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών για τη χρήση 2019 στη Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πρόταση για μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών στη χρήση 2019 υποβάλλει το Δ.Σ. της Moda Bagno στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει στις 3 Αυγούστου. 

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, "σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την από 13/07/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

   

  1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019 – 31/12/2019), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
  3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2019.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
  5. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.    
  6. Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 24η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ