Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Ιουλ-2020 19:12

  Alpha Bank: Στις 31 Ιουλίου η τακτική γ.σ.

  Alpha Bank: Στις 31 Ιουλίου η τακτική γ.σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 31 Ιουλίου θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση της Alpha Bank, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της
  διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117
  του ν. 4548/2018.

  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και έγκριση της αμοιβής τους.

  4. Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019).

  5. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών
  προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020
  (1.1.2020 - 31.12.2020).

  6. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών, σύμφωνα
  με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

  7. Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

  8. (α) Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

  (β) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  (γ) Ορισμός της σύνθεσης των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της
  Επιτροπής Ελέγχου (για την οποία βλέπε Θέμα 9ο).

  9. Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

  10. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του
  Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που
  επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Τράπεζας.

  Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

  Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα
  δημοσιευτεί, θέματα δε Ημερήσιας Διάταξης αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων δεν ελήφθησαν αποφάσεις στην αρχική συνεδρίαση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ