Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 08-Ιουλ-2020 18:20

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διετούς διάρκειας

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διετούς διάρκειας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην έγκριση της αγοράς  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022, αποφάσισε η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, εξουσιοδοτώντας παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο για  την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  με  την  ως  άνω  έγκριση  νόμιμων διατυπώσεων.

  Αναλυτικά η Γ.Σ. αποφάσισε:

  "Συνήλθε σήμερα, 8/7/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., στην οποία παρέστησαν 142 Μέτοχοι κομιστές 64.537.569 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 62,40 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου  και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

  Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν με ψήφους 64.486.199 υπέρ (99,92 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 51.370 (0,08 % επί των παρισταμένων), στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση 2019 όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση, αντίγραφο της οποίας διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους Μετόχους μαζί με αντίγραφο της αναφοράς της Επιτροπής Ελέγχου προς την Γενική Συνέλευση. 

  Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 64.139.166 υπέρ (99,38 % επί των παρισταμένων), 305.660 κατά (0,47 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 92.743 (0,14 %  επί των παρισταμένων), ενέκρινε την συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 από τα Μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα των κ.κ. Δημητρίου Αντωνάκου, Μιχαήλ Γουρζή, Άγγελου Μπενόπουλου, Γεώργιου Περιστέρη, Κωνσταντίνου Βαβαλέτσκου, Εμμανουήλ Βράιλα, Εμμανουήλ Μουστάκα, Γεωργίου Περδικάρη, Απόστολου Ταμβακάκη, Gagik Apkarian, Σπυρίδωνα Καπράλου, Πηνελόπης Λαζαρίδου (από 9/12/19) και Αθανάσιου Σκορδά (από 9/12/19).

  Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 63.457.916 υπέρ (98,33 % επί των παρισταμένων), 986.910 κατά (1,53 % επί των παρισταμένων) και  αποχή 92.743 (0,14 % επί των παρισταμένων), απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.

  Θέμα 4ο: Εκλέχθηκε ομόφωνα, με ψήφους 64.537.569 υπέρ, η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2020 και αμοιβή ανάλογη με αυτήν της χρήσης του 2019.

  Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε, με ψήφους 61.658.356 υπέρ (95,54 % επί των παρισταμένων), 2.641.049 κατά (4,09 % επί των παρισταμένων) και αποχή 238.164 (0,37 % επί των παρισταμένων), μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της Εταιρείας,  προς το διοικητικό συμβούλιο, η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

  Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους 64.534.934 υπέρ (99,996 % επί των παρισταμένων), 2.635 αποχή (0,004 % επί των παρισταμένων), ενέκρινε την  αγορά  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Εταιρείας,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουλίου 2022, και εξουσιοδοτεί  το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρείας  για  την  τήρηση  όλων  των  σχετικών  με  την  ως  άνω  έγκριση  νόμιμων διατυπώσεων. 

  Επί του 7ου θέματος "Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος", δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων και η  Διοίκηση ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για τις πρόσφατες εξελίξεις και για την  πορεία των εργασιών της Εταιρείας".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ