Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 30-Ιουν-2020 14:36

  Χαϊδέμένος: Το νέο Δ.Σ. που εξελέγη από την Γ.Σ.

  Χαϊδέμένος: Το νέο Δ.Σ. που εξελέγη από την Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία προχώρησε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Χαϊδέμενος, η οποία συνήλθε σήμερα Τρίτη 30/6.

  Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι:

  1. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 69, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 049887/99 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Αγίου Δημητρίου (ΑΦΜ 031974454).

  2. ΒΟΥΡΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνταξιούχος, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ηρακλείου 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 288355/89 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Ελληνικού (ΑΦΜ 011393644).

  3. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αγ. Μαρίνας Κορωπίου Αττικής, οδός Αλκυονιδών αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 650680/98 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Αγίου Δημητρίου (ΑΦΜ 051526581).

  4. ΑNTΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Σαρωνίδας Αττικής, οδός Ολύμπου αρ. 48, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ 048797/1999 δελτίου ταυτότητας Α. Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΑΦΜ 047530040).

  5. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παρασκευά, οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 62, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 087013/ 86 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ Αστ. Τμήματος Αθηνών (ΑΦΜ 0055160625), Ανεξάρτητο Μέλος.

  6. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ συζ. Ιωάννη, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τριπόλεως αρ. 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 505903/07 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας (ΑΦΜ 121164072), Ανεξάρτητο Μέλος.

  7. ΉΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Προφ. Ηλία αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 336.826/22-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (ΑΦΜ 046887865), Ανεξάρτητο Μέλος.

  Η εταιρία "ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ" (ΑΡ. ΓΕΜΗ 121638160000) γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων - 1ος όροφος).

  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.6.2025 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Αναλυτικά, στη Γ.Σ., σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, αποφασίστηκαν τα εξής:

  "1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της χρήσης 2019.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2019
  Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 2019.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  Για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία Grant Thornton ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  4. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 προς συζήτηση και ψηφοφορία

  Υπερψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2019.
  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  5. Δημοσιοποίηση συναφθεισών κατά τη χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρ. 99 ν. 4548/2018
  Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2019 έως 31.12.2019 η εταιρία συνήψε συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη τηρώντας τη διαδικασία των άρθρ. 99 – 101 ν. 4548/2018 με τα ακόλουθα πρόσωπα: Α. Ιωάννη Ζαφειριάδη, Εμπορικό Διευθυντή και Β. Ειρήνη Γαβριλάκη, Οικονομική Διευθύντρια

  6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

  Εξελέγησαν τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία:

  1. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αρ. 69, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 049887/99 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Αγίου Δημητρίου (ΑΦΜ 031974454).

  2. ΒΟΥΡΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνταξιούχος, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ηρακλείου 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. Π 288355/89 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Ελληνικού (ΑΦΜ 011393644).

  3. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αγ. Μαρίνας Κορωπίου Αττικής, οδός Αλκυονιδών αρ. 9, κάτοχο του υπ' αριθμ. Σ 650680/98 δελτίου ταυτότητας Αστ. Τμήματος Αγίου Δημητρίου (ΑΦΜ 051526581).

  4. ΑNTΩΝΙΑ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Σαρωνίδας Αττικής, οδός Ολύμπου αρ. 48, κάτοχο του υπ' αριθμ. Τ 048797/1999 δελτίου ταυτότητας Α. Τ. Αγίου Δημητρίου Αττικής (ΑΦΜ 047530040).

  5. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παρασκευά, οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Υμηττού αρ. 62, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 087013/ 86 δελτίου ταυτότητας του ΚΔ Αστ. Τμήματος Αθηνών (ΑΦΜ 0055160625), Ανεξάρτητο Μέλος.

  6. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ συζ. Ιωάννη, συνταξιούχος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Τριπόλεως αρ. 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 505903/07 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας (ΑΦΜ 121164072), Ανεξάρτητο Μέλος.

  7. ΉΡΑ ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Προφ. Ηλία αρ. 23, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 336.826/22-9-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας (ΑΦΜ 046887865), Ανεξάρτητο Μέλος.

  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30.6.2025 και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)

  7. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου

  Εξελέγη νέα Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τα ακόλουθα πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 44 ν. 4449/2017 και ειδικότερα:

  (α) Σπυρίδων Δουλφής, μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από 8.6.2017 και ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002. Δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Παν/μίου, Λογιστής Φοροτεχνικός α' τάξεως, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 24814), με μακρά θητεία ως λογιστής, διευθυντής λογιστηρίου και οικονομικός διευθυντής σε μεγάλες εκδοτικές εταιρίες και εταιρίες διανομής τύπου. Ο κ. Σπυρίδων Δουλφής έχει επανειλημμένως διατελέσει Τακτικός Ελεγκτής οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιριών και διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και της ελεγκτικής συνδυαζόμενα με μεγάλη εμπειρία σε κλάδους συναφείς (περιοδικά, εκδόσεις, διανομή τύπου) με εκείνο της Εταιρίας.
  (β) Δημήτριος Χριστακόπουλος, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από 24.7.2009 και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από 23.6.2008 κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται Εταιρία. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με MBA στα χρηματοοικονομικά από το Columbia Business School στη Νέα Υόρκη. Υπήρξε σύμβουλος επιχειρήσεων με μακρά θητεία στον Tραπεζικό και συμβουλευτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει διευθυντής Ενέργειας και Χρηματοδότησης Έργων στον τραπεζικό τομέα και υπεύθυνος στη σύσταση και διαχείριση τραπεζικού υποκαταστήματος στην Ελλάδα προσφέροντας εταιρική χρηματοδότηση, χρηματοδότηση έργων και εταιρικές δανειοδοτικές υπηρεσίες σε μερικές από τις κορυφαίες εταιρίες ενέργειας και ναυτιλίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατείχε διαχειριστικές θέσεις σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και συμβουλευτικούς οργανισμούς στους τομείς της στρατηγικής αναπροσαρμογής, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών.
  (γ) Ήρα Καλιαμπέτσου, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από 24.7.2009 και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από 24.7.2009 κατά την έννοια του άρθρ. 4 ν. 3016/2002. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. Είναι δικηγόρος, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο στο Bochum της Γερμανίας. Έχει εμπειρία στη συμβουλευτική δικηγορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων ως νομικός σύμβουλος της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία ενώ έχει λάβει μέρος σε προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Δικηγορικού Συλλόγου Düsseldorf.

  Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ο κ. Σπυρίδων Δουλφής, ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου. Με βάση την απασχόληση των ως άνω μελών στην Επιτροπή Ελέγχου αποφασίστηκε η χορήγηση ετήσιας αμοιβής στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου έως 5.000 ΕΥΡΩ (πλέον τυχόν ΦΠΑ). Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει 30.6.2025, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 6.599.241
  Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 79,12%
  Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 6.599.241
  Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
  Υπέρ 6.599.241 (100%). Κατά 0(0%). Λευκά/Αποχή: 0(0%)".

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ