Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 24-Ιουν-2020 16:05

  Βιοκαρπέτ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2019

  Βιοκαρπέτ: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019 επικύρωσε η τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της Βιοκαρπέτ, που συνήλθε σήμερα 24/6/2020.

  Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη Γ.Σ. είναι οι εξής:

   1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2019 (1/1/2019 -31/12/2019) καθώς και των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών σύμφωνα με το άρθρο 150 ν. 4548/ 2018.

  Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την ετήσια Οικονομική Έκθεση και  τις Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) χρήσης 2019 με τις σχετικές εκθέσεις του ΔΣ και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

   2.   Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2019 (1-1-2019  έως 31-12-2019).

  Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2019 να γίνει όπως αναφέρεται στον Ισολογισμό.

  Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να μην δοθεί μέρισμα για την διαχειριστική χρήση 2019 .

   3.   Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

  Η ΓΣ παμψηφεί απάλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη του ΔΣ και τους Ορκωτούς Ελεγκτές  Λογιστές για την χρήση 2019

   4.   Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τις υπηρεσίες που παρείχαν για την χρήση 2019 (1/1-31/12/2019).

  Η ΓΣ  ενέκρινε παμψηφεί την μη καταβολή αμοιβών Μελών ΔΣ για την χρήση 2019.

   5.   Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

  Η ΓΣ  επέτρεψε παμψηφεί την καταβολή αμοιβών Μελών ΔΣ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

   6.   Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

  Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την πολιτική αποδοχών της εταιρίας.

   7.   Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2020 κατά ΔΠΧΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής τους.

   Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και εξέλεξε την εταιρία GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 για την μητρική εταιρία και τον ΟΜΙΛΟ, τις εξαμηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις της μητρικής και σε ενοποιημένη βάση καθώς επίσης για τον ετήσιο φορολογικό έλεγχο και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

  Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα είναι σύμφωνα με την προσφορά της.

   8.   Παραχώρηση άδειας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Στελεχών-Διευθυντών της εταιρίας για την συμμετοχή τους στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

   Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα Στελέχη-Διευθυντές της εταιρίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα ΔΣ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ.

   9.  Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

   Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα υλοποιηθούν άμεσα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ