Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 18-Ιουν-2020 13:13

  ΕΛΤΟΝ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή

  ΕΛΤΟΝ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της EΛΤΟΝ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου.  Η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2019 είναι ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.: 

  Γνωστοποιείται ότι έλαβε χώρα την 17/06/2020 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αυλώνος, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας κατόπιν της από 01/06/2020 αναθεωρημένης πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν αυτοπροσώπως έξι (6) μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπώντας συνολικά 21.482.994 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 80,369786 % επί του συνόλου των 26.730.187 μετοχών του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

  Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

  1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.482.994  επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

  2. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2019 ύψους 1.069.207,48 ευρώ ήτοι 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

  3. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 κατά το άρθρο 112 του Ν.4548/2018 και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.

  5. Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020-31/12/2020 βάσει του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.

  6. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994  επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2020.

  7. Εκλέχθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 η οποία αποτελείται από τους:  Θεοδώρου Ειρηναίος (Πρόεδρος της Επιτροπής), Μιχάλης Χατζής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Χρήστος Πουλής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Ηλέκτρα Παπαθανασίου (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.). Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε στα τρία έτη. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

  8. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018. 

  9. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.482.994 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4548/2018.

  10. Εκλέχθηκε με ψήφους 13.018.028 επί συνόλου παρισταμένων 21.482.994, ήτοι με ποσοστό 60,596898%  των παριστάμενων μετόχων και ψήφων νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, Αλκηστη Παπαθανασίου, Δημήτριο Γιωτόπουλο, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Μιχάλη Χατζή, Χρήστο Πουλή, Αντώνιο Μούζα, Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη. Παρών ψήφισαν 4.896.630 μετοχές ήτοι ποσοστό 22,793052% και κατά ψήφισαν 3.568.336 μετοχές ήτοι ποσοστό 16,610050%. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ