Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 18-Ιουν-2020 11:42

  Motor Oil: Xωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος από 24/6 οι μετοχές

  Motor Oil: Xωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος από 24/6 οι μετοχές
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Xωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2019 θα διαπραγματεύονται από την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 οι μετοχές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

  Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 25 Ιουνίου 2020 (record date) για τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

  Η καταβολή του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - με τους παρακάτω τρόπους:

      Μέσω των χειριστών του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ήτοι Τράπεζες και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες, για τους μετόχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

      Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) τον οποίο έχει δηλώσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμό 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, εφόσον δεν επιθυμεί την είσπραξη μέσω του/των χειριστή/των του. Αφορά μόνο τους μετόχους που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια τράπεζα – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

      Για τους μετόχους που έχουν ζητήσει εξαίρεση από το Χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων η είσπραξη θα πραγματοποιείται μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας – ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η είσπραξη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 μέσω οιουδήποτε καταστήματος του δικτύου της πληρώτριας τράπεζας αφορά και τους μετόχους της περίπτωσης 2 οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

      Για τους μετόχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους θα είναι δυνατή η είσπραξη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε.

  Για τις περιπτώσεις 3 και 4 οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα είσπραξης αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους για το διάστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 με την προσκόμιση του αντίγραφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Σ.Α.Τ και την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας.

  Σημειώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17ης Ιουνίου 2020 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού Ευρώ 1,15 ανά μετοχή για τη χρήση 2019.

  Υπενθυμίζεται ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία κατέβαλε ως προσωρινό μέρισμα ποσό Ευρώ 0,35 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2019. Κατόπιν τούτου το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019 ανέρχεται σε Ευρώ 0,80 ανά μετοχή.

  Σημειώνεται ότι το ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 ανά μετοχή θα προσαυξηθεί αναλογικά με το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία (96.353 μετοχές). Κατόπιν τούτου, το μικτό ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 που θα καταβληθεί διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 0,80069640 ανά μετοχή.

  Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% επί των μερισμάτων (ήτοι Ευρώ 0,04003482 ανά μετοχή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 64 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167 /23.07.2013) όπως τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4646/2019, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α' 201 /12.12.2019).

  Συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2019 διαμορφώνεται σε Ευρώ 0,76066158 ανά μετοχή.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ