Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 16-Ιουν-2020 18:32

  Autohellas: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Autohellas: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Autohellas με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

  Όπως αναφέρει η AUTOHELLAS σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 16 Ιουνίου 2020 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

      1.              Υποβολή προς  έγκριση ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2019, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και έγκριση αυτών.
      2.              Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2019.
      3.              Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
      4.              Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.
      5.              Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.
      6.              Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2020.
      7.              Τροποποίηση της από 18.12.2019 εγκριθείσας πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
      8.              Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
      9.              Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.
      10.          Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
      11.          Ενημέρωση από την Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 31 στην Κηφισιά, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

  Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των παρευρισκομένων μετόχων ή/και αντιπροσώπων τους και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2, εφόσον δε υπάρξουν εξελίξεις στην κατάσταση οι μέτοχοι θα ενημερωθούν με ανακοίνωση. Για τους ίδιους λόγους δεν θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη δεξίωση.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ