Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 16-Ιουν-2020 18:27

  Κρι-Κρι: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Κρι-Κρι: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΙ-ΚΡΙ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000 [εφεξής η "Εταιρεία"], σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και δυνάμει της με αρ. 20 από 15-6-2020 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, στην 25η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.

  3) Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.

  4) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

  5) Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επικύρωση της εκλογής του κατ’ άρθρα 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

  6) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 3 και 4
  Ν. 3016/2002.

  7) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

  8) Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις
  διατάξεις του Ν. 4548/2018.

  9) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.

  10) Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2020.

  11) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος.

  12) Χορήγηση ειδικής άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 Ν. 4548/2018.

  13) Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

  14) Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού.

  15) Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ