Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 15-Ιουν-2020 17:32

  Κέκροψ: Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. για μερική τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΚΡΟΨ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό Αττικής, οδός Δάφνης αριθ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  2. Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

  3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή ‐ Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής του.

  4. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

  5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020).

  6. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

  7. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

  8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη αποφάσεως επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ