Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 05-Ιουν-2020 18:03

  Μοτοδυναμική: ΓΣ στις 26/6 για διανομή μερίσματος και έκδοση ομολογιακών έως 5 εκατ.

  Μοτοδυναμική: ΓΣ στις 26/6 για διανομή μερίσματος και έκδοση ομολογιακών έως 5 εκατ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος και την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μοτοδυναμικής που θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωση η εισηγμένη, η ΓΣ καλείται να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

  2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής κερδών και λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019. 

  3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018. 

  4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και έγκριση αμοιβής αυτών, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

  5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

  6. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας. 

  7. Τροποποίηση και ειδικότερα επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας. 

  8. Τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας. 

  9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 

  10. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των € 5.000.000 κατ’ άρθρο 1 § 2 ν. 3156/2003 και παροχή εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή τους. 

  11. Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 

  12. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4548/2018. 

  13. Ενημέρωση και έγκριση σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. 

  14. Άλλα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις. Tροποποίηση εκ παραδρομής αναφοράς ημερομηνίας στο άρθρο 4 του καταστατικού της Εταιρείας. 

  Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 28.05.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2020, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στον ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο, ήτοι θα συνέλθει και θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ