Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Ιουν-2020 11:49

  Μπήτρος: Στις 26 Ιουνίου η Γ.Σ. για διάθεση κερδών και εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διάθεση κερδών και την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
   
  Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019, καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ προς την τακτική Γενική Συνέλευση και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.

  Διάθεση κερδών.

  Έγκριση συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

  Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.

  Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

  Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και προέγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020.

  Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2020.

  Ετήσιος Απολογισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

  Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας.

  Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 περί "υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις".

  Ανακοινώσεις και προτάσεις.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ