Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Ιουν-2020 21:43

  Τράπεζα Πειραιώς: Στις 26 Ιουνίου η Γ.Σ.

  Τράπεζα Πειραιώς: Στις 26 Ιουνίου η Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και τον ορισμό Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Τράπεζας & Ομίλου) της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

  2. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών στο Δ.Σ.

  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

  4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020

  5. Έγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

  6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει

  8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017

  9. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Τράπεζας

  10. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018

  11. Διάφορες ανακοινώσεις

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 7η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την έδρα της Τράπεζας (Αμερικής 4, Αθήνα).

  Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

  Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Πρόσκληση (869 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ