Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Μαϊ-2020 18:20

  Ανδρομέδα: ΓΣ στις 22/6 για επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ

  Ανδρομέδα: ΓΣ στις 22/6 για επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με μείωση της ονομομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου 0,75 ευρώ ανά μετοχή καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Trust Ανδρομένα, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου.

  Ειδικότερα, η ΓΣ καλείται να εγκρίνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από 14,50 ευρώ σε 13,75 ευρώ η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού 0,75 ευρώ ανά μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

  Πιο αναλυτικά, η ΓΣ καλείται να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

  2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2019-31.12.2019. 

  3. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

  5. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης. 

  6. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

  7. Έγκριση παράτασης διάρκειας της σύμβασης με τον εξωτερικό διαχειριστή Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, ως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σύμβασης και του Ν. 4209/2013.

  8. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. 

  9. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. 

  10. Σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εκλογή μελών αυτής. 

  11.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.852,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα κατέλθει από € 14,50 σε € 13,75 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

  12.Έγκριση λήξης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο είχε αποφασισθεί με την από 10.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 13.Απόφαση για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018. 14. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ