Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 21-Μαϊ-2020 18:55

  Περσεύς: Άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς η Andromeda Seafood

  Περσεύς: Άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς η Andromeda Seafood
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών της "Περσεύς" οι οποίες δεν έχουν περάσει ακόμη στον έλεγχό της άσκησε η Andromeda Seafood, υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Το ποσοστό της, κατά την 20η Μαΐου, αντιστοιχούσε περίπου στο 97,96% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της "Περσεύς".

  Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, "σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος"), η εταιρεία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι, στις 21 Μαΐου 2020, η αλλοδαπή εταιρεία "ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA" (στο εξής ο "Προτείνων") άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (στο εξής "Δικαίωμα Εξαγοράς"), υποβάλλοντας προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα, στις 15 Μαΐου 2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα κατά την περίοδο αποδοχής της από 20 Δεκεμβρίου 2019 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασής του (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση"). Συνεχεία αυτού, κατά την 20η  Μαΐου 2020, ο Προτείνων κατέχει, άμεσα και έμμεσα, συνολικά 16.825.888 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,96% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

  Κατά την 20η Μαΐου 2020, το ως άνω δικαίωμα αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 349.888 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα  1,15 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στην Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

  Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 7 Απριλίου 2020 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ