Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 20-Μαϊ-2020 18:26

  ΙΑΣΩ: Διανέμει μέρος από τα κέρδη προηγούμενων οικονομικών χρήσεων - Εισήγηση για πρόγραμμα stock option

  ΙΑΣΩ: Διανέμει μέρος από τα κέρδη προηγούμενων οικονομικών χρήσεων - Εισήγηση για πρόγραμμα stock option
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μέρους των κερδών προηγούμενων οικονομικών ετών συνολικού ποσού 4.886.270,16 ευρώ, ήτοι ποσού 0,04 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου (το Διανεμητέο Ποσό ανά Μετοχή), αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΙΑΣΩ.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση: "το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40, παρ. 1, του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,002 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,038 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας. Τα Διανεμητέα Ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα Διανεμητέα Ποσά των λοιπών μετόχων και το ακριβές ποσό θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία 2 ημέρες πρίν την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date.

  Δικαιούχοι του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την Δευτέρα, 15 Ιουνίου  2020 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date). Από την  Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 (Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή. Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα, ως ακολούθως:

  1. μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.,

  2. μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας για όσους εκ των δικαιούχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους,

  3. για όσους εκ των δικαιούχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η χρηματική καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 29 Ιουνίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς,

  4. με κατάθεση στο Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), τον οποίο έχει δηλώσει ο δικαιούχος ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπΆ αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους δικαιούχους που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο δικαιούχους που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην Τράπεζα Πειραιώς ως πληρώτρια τράπεζα.

  Η είσπραξη του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή από τους δικαιούχους για τις παραπάνω υπό 2. και 3. περιπτώσεις είναι δυνατή με σχετική γνωστοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και με επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους (στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζονται και σχετικά έγγραφα εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκάστοτε δικαιούχου).

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι δικαιούχοι να επικοινωνούν με τη Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας +30 210 6184177.

  Διευκρινίζεται στους δικαιούχους ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 ΑΚ περ. 15.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942".

  Εισήγηση για πρόγραμμα stock option

  Εκτός των παραπάνω, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) επί μετοχών της Εταιρίας στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.

  Σημειώνεται ότι, αφενός για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή (ή τον Αναπληρωτή του), το Πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθεί στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας ενώ για τα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη θα ληφθεί απόφαση από την εν λόγω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

  Ο ανώτατος αριθμός μετοχών της Εταιρίας που μπορεί να χορηγηθεί στους δικαιούχους, στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 5.600.000. Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 5ετής και τα δικαιώματα κατοχυρώνονται τμηματικά. Η τιμή απόκτησης εκάστης μετοχής ανέρχεται σε  €1,50 (μείον το ποσό των διανομών που λαμβάνουν οι μέτοχοι μετά την 3η Ιουλίου 2019 εκτοκιζόμενο σε καθημερινή βάση με ετήσιο επιτόκιο 10% και ανατοκιζόμενο ετησίως).

  Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προβλέπει ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους δικαιούχους, που σχετίζονται με την τυχόν αποεπένδυση του βασικού μετόχου της Εταιρίας, OCM Luxembourg Healthcare Greece s.a.r.l. ή/και την αποχώρηση του δικαιούχου από την Εταιρία.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ