Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 13-Μαϊ-2020 17:45

  ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 28,4% των καθαρών κερδών το 2019, στα 53,9 εκατ. ευρώ

  ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 28,4% των καθαρών κερδών το 2019, στα 53,9 εκατ. ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Αύξηση των συνολικών εσόδων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας εμφάνισε στη χρήση του 2019 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ.

  Ειδικότερα, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το 2019 ανήλθαν στα 249,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1% έναντι 247,4 εκατ. ευρώ το 2018. Στην αύξηση συνέτειναν η θετική τάση της κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και η σημαντική αύξηση μη ρυθμιζόμενων εσόδων από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους ως αποτέλεσμα της αυξημένης σύνδεσης ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς. 

  Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,9% σε ετήσια βάση σε 224,1 εκατ. ευρώ έναντι 180,9 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 176,5 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2018, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια που αντιστοιχούν σε α) αντιστροφή πρόβλεψης για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 15,7 εκατ. ευρώ, β) επιβάρυνση από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,6 εκατ. ευρώ (πρόβλεψη 11,5 εκατ. ευρώ το 2018), γ) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 4,3 εκατ. ευρώ (απελευθέρωση πρόβλεψης 27,0 εκατ. ευρώ το 2018), δ) ανάκτηση κόστους για το ειδικό έργο του Πολυπόταμου ποσού 27,5 εκατ. ευρώ και ε) έσοδα από ενοίκια οπτικών ινών ποσού 0,7 εκατ. ευρώ προηγούμενων ετών. 

  Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προέβη στην αναπροσαρμογή των εν λειτουργία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων της όπως αυτά είχαν κατά την ημερομηνία αυτή. Η αναπροσαρμογή η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από ανεξάρτητη εταιρεία εκτιμητών, δεν περιλαμβάνει τα έργα υπό κατασκευή, ενώ διενεργείται κάθε 3-5 χρόνια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας αναπροσαρμογής καταχωρήθηκαν στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014. 

  Ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής των παγίων, προέκυψε συνολική υπεραξία για τον Όμιλο ύψους 308,4 εκατ. ευρώ, η οποία βάσει των ΔΠΧΑ επηρέασε απευθείας τα ίδια κεφάλαια ενώ παράλληλα, προέκυψαν υποαξίες περιουσιακών στοιχείων ύψους 16,8 εκατ. ευρώ οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης του Ομίλου. 

  Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 20,1% και ανήλθε στα 134,8 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας και την απομείωση περιουσιακών στοιχείων, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 103,9 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια αλλά και τις υποαξίες των περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% έναντι του αντίστοιχου ποσού το 2018. 

  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 136,9 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 31%, ενισχυμένα και από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο εξαιτίας της προεξόφλησης απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 4 εκατ. ευρώ. 

  Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση 2019 ανήλθαν σε 105,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,4% έναντι 82,2 εκατ. το 2018, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 78,7 εκατ. ευρώ, εναντι 69,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

  Όπως αναφέρει η εταιρεία, το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της την διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,5 εκατ. ευρώ. 

  Για το 2019, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ σημείωσε ρεκόρ Επενδύσεων, καταγράφοντας αύξηση 39% στα 249,3 εκατ. ευρώ έναντι 178,2 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 201 εκατ. ευρώ με δείκτη Καθαρός Δανεισμός/συγκρ. EBITDA στο 1,14x. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου σε συνάρτηση με την σταθερή ανάπτυξη των Ρυθμιζόμενων Εσόδων του, ενισχύουν σημαντικά τη θέση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια.

  Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε: "Τα ετήσια αποτελέσματα 2019 επιβεβαιώνουν την ευρωστία του ομίλου ΑΔΜΗΕ και την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, με τις επενδύσεις (Capex) να καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ 249 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα έργα των διασυνδέσεων σε όλη τη χώρα συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικές καθυστερήσεις εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Συστήματος Μεταφοράς, θα συμβασιοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μεγεθύνοντάς σημαντικά την αξία του Διαχειριστή. Παράλληλα, η Εταιρεία διερευνά νέες πήγες εσόδων και συνεχίζει τον εξορθολογισμό των λειτουργικών και χρηματοοικονομικών δαπανών της. Όλα τα παραπάνω συντείνουν στην αύξηση της αξίας της Εταιρείας για τους μετόχους της". 

  Από την πλευρά του ο πρόεδρος ΔΣ της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Ιάσονας Ρουσόπουλος, σημείωσε: "Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, κάτοχος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, παραμένει συνεπής απέναντι στους μετόχους της, μέσω της ταυτόχρονης αύξησης της αξίας του Διαχειριστή, ο οποίος ακολουθεί πιστά το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, ενώ παράλληλα μεριμνά για την ανταπόδοση της στήριξης των μετόχων της, εξασφαλίζοντας σημαντικές μερισματικές αποδόσεις. Την συγκεκριμένη πολιτική θα συνεχίσει να ακολουθεί και εντός του 2020, παρά τις νέες συνθήκες που η πανδημία έχει επιβάλλει στον τρόπο δουλειάς, ώστε οι μέτοχοι να μεγιστοποιήσουν την αξία τους".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ