Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Μαϊ-2020 17:08

  Profile: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,025€ (μεικτό)/μετοχή η τακτική Γ.Σ.

  Profile: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,025€ (μεικτό)/μετοχή η τακτική Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ομόφωνα ενέκρινε την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Profile, η οποία συνεδρίασε χθες Πέμπτη 7 Μαΐου.

  Ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως συνολικού ποσού 293.560,90 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,025 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.

  Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει 75.687 ίδιες μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές προσαυξάνει το μέρισμα των λοιπών μετοχών.

  Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι της Εταιρείας την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 (record date).

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 26 Μαΐου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί με βάση την διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την πληρώτρια Τράπεζα "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.".

  Παράλληλα, η Γ.Σ. των μετόχων της Profile ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ήτοι με θητεία μέχρι την 7η Μαΐου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

  Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

  1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη,

  2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη,

  3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου,

  4) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη,

  5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος,

  6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου και

  7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου.

  Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Αντώνιο Ρούσσο του Αντωνίου και τον κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκη του Δημητρίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

  Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

  1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

  2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

  3) Κωνσταντίνος Μαντζαβινάτος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

  4) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

  5) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

  6) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

  7) Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

  Το σύνολο των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ελληνική υπηκοότητα, πλην του κ. Ευάγγελου Αγγελίδη, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκοότητα.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ