Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Απρ-2020 18:23

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο €0,232347 ανά μετοχή το καθαρό ποσό του μερίσματος

  Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο €0,232347 ανά μετοχή το καθαρό ποσό του μερίσματος
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

   

  Η ''ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.'' ανακοίνωσε σήμερα ότι η εγκρίθηκε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η διανομή στους μετόχους εκ των κερδών της χρήσης, ποσό ύψους 6.600.882,48 ευρώ.

  Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές (σύνολο 514.620) συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 26.989.057 μετοχές και διαμορφώνεται σε 0,244576 ευρώ ανά μετοχή. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,232347 ευρώ ανά μετοχή.

  Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 (αποκοπή Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης).

  Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

  Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, την 28η Απριλίου 2020 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  Επί συνόλου 26.989.057 μετοχών και ψήφων (Σύνολο Μετοχών: 27.503.677 μείον 514.620 Ίδιες Μετοχές), παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 19.336.474 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 71,65% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, ποσοστό που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

  Κατά την διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν  αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της Χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης, οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2019, σε απλή και ενοποιημένη βάση, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 19.336.474 (100%),  Κατά: 0 (0,00%),  Αποχή: 0 (0,00%)

  Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής Χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019

  Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου αποφάσισε και ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αποφάσισε και ενέκρινε την διανομή μερίσματος καθώς και τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων, ο οποίος αναλύεται κατωτέρω.

  ρω.

   

  Για μέρισμα χρήσεως 2019:

     

  Προτεινόμενο Ποσό

  ποσό σε ευρώ

  6.600.882,48

  Για διανομή στα στελέχη (έως)

  ποσό σε ευρώ

  544.685,00

  Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  ποσό σε ευρώ

  816.572,14

  Για αποθεματικό από κέρδη πώλησης Εταιρικών Ομολόγων

  ποσό σε ευρώ

  101.164,34

  Κέρδη εις νέον

  ποσό σε ευρώ

  9.632.059,53

  Σύνολο

  ποσό σε ευρώ

  17.695.363,49


  Σχετικά με την διανομή μερίσματος, εγκρίθηκε η διανομή στους μετόχους εκ των κερδών της χρήσης, ποσό ύψους 6.600.882,48 ευρώ. Από την παραπάνω διανομή μερίσματος εξαιρούνται οι Ίδιες Μετοχές (σύνολο 514.620) συνεπώς το παραπάνω ποσό διανέμεται σε συνολικά 26.989.057 μετοχές και διαμορφώνεται σε 0,244576 ευρώ ανά μετοχή. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,232347 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020 (αποκοπή Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης). Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2020.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 15.210.922 (78,66%),  Κατά: 0 (0,00%),  Αποχή: 4.125.552 (21,34%)

  Θέμα 3ο: Έγκριση κατ¶ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της  Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019 και απαλλαγή των  Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση δια ειδικής ψηφοφορίας και  σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, ενέκρινε την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της υπολόγου Χρήσης 2019.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 19.162.191 (99,10%),  Κατά: 174.283 (0,90%)  Αποχή: 0 (0,00%)

  ΘΕΜΑ 4ο:   Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Aνώνυμη Εταιρία" (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114 και Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 09), για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων), των Εποπτικών Καταστάσεων Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), την Έκθεση αναφορικά με το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, την Έκθεση των Αποδοχών με βάση το Ν.4548/2018 και την έκδοση του Φορολογικού Πιστοποιητικού Χρήσεως για το Οικονομικό Έτος 2020. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να προβεί σε συμφωνία με την Ελεγκτική εταιρία σχετικά με την αμοιβή της για τις παραπάνω υπηρεσίες, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 159.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 19.336.474 (100%),  Κατά: 0 (0,00%),  Αποχή: 0 (0,00%)

  Θέμα 5ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση για το έτος 2020.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα αποφάσισε και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 ενώ ενέκρινε τις αμοιβές για το έτος 2020 (προέγκριση).

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 18.025.163 (93,22%),  Κατά: 882.077 (4,56%)  Αποχή: 429.234 (2,22%)

  Θέμα 6ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2019.

  Υποβλήθηκε προς την Γενική Συνέλευση για συζήτηση και ψήφιση, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019. Η παραπάνω Έκθεση περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της Χρήσης 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Το κείμενο της Έκθεσης Αποδοχών για τη Χρήση 2019 έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την παραπάνω έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 18.025.163 (93,22%),  Κατά: 882.077 (4,56%)  Αποχή: 429.234 (2,22%)

  Θέμα 7ο: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2019.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κύριος Γεώργιος Διαμαντόπουλος παρουσίασε στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019.

  Ακολούθως, αφού άκουσε την παρουσίαση του κ. Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 19.336.474 (100%),  Κατά: 0 (0,00%),  Αποχή: 0 (0,00%)

  Θέμα 8ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 19.336.474 (100%),  Κατά: 0 (0,00%),  Αποχή: 0 (0,00%)

  Θέμα 9ο: Επικύρωση και Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή του έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ.

  Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε και ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 02/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής του κυρίου Θεόδωρου Χρόνη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (ήτοι έως την 30/06/2024), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κυρίου Σταύρου Λεκάκκου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

  Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 19.336.474

  Ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αφαιρώντας τις Ίδιες Μετοχές: 71,65%

  Έγκυρα: 19.336.474

  Υπέρ: 13.921.287 (71,99%),  Κατά: 1.289.635 (6,67%),  Αποχή: 4.125.552 (21,34%)

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ