Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 21-Απρ-2020 18:08

  Creta Farms: Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Impala

  Creta Farms: Πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Impala
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η Εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε ομόφωνα την 21.04.2020 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.3 του Ν. 3959/2011 η από 25.02.2020 με αριθμό πρωτόκολλου 1618 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας "ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)" μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "IMPALA HELLAS BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E." σε τμήμα του ενεργητικού και παθητικού της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".

  Ακολουθεί το περιεχόμενο του διατακτικού της ανωτέρω απόφασης:

  "Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια ομόφωνα εγκρίνει την από 25.02.2020 (αριθ. Πρωτ. 1618) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη συσταθείσα και λειτουργούσα σύμφωνα με τους νόμους της Βουλγάρικης Δημοκρατίας "ΜΠΕΛΛΑ (BELLA) ΜΠΟΥΛΓΚΑΡΙΑ (BULGARIA) Α.Ε. (A.D.)" μέσω της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "IMPALA HELLAS BIOMHXANIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "IMPALA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E." σε α) τμήμα του ενεργητικού και του παθητικού ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε της Αποκτώμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" β) συμπεριλαμβανομένης της κατά 100% θυγατρικής της ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗΣ ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ", μέσω απόκτησης από την αποκτώμενη της συμμετοχής της στην ΤΕΤΟ – ΦΑΡΜΑ Α.Ε., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

  Η ανωτέρω απόφαση καταχωρήθηκε στο βιβλίο των αποφάσεων της Επιτροπής
  Ανταγωνισμού που τηρείται στην Υπηρεσία μας την 21η Απριλίου 2020 και έλαβε τον αριθμό 710/2020."

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ