Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 09-Απρ-2020 18:30

  AS Company: Μειωμένα τα μεγέθη το 2019 - Πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου 0,07€/μετοχή στη Γ.Σ.

  AS Company: Μειωμένα τα μεγέθη το 2019 - Πρόταση για επιστροφή κεφαλαίου 0,07€/μετοχή στη Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  To 2019 τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου AS Company παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς, διατηρώντας ωστόσο υψηλά επίπεδα ρευστότητας.

  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας "AS COMPANY CYPRUS LTD", με έδρα στην Κύπρο, η οποία διένυσε την τέταρτη χρήση της και της θυγατρικής "AS KIDS TOYS SRL" με έδρα στη Ρουμανία, η οποία δραστηριοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και το 2019 διένυσε την δεύτερη χρήση της.

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 13,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση του 2018 και ανήλθε σε € 23,3 εκατ. Οι μειωμένες πωλήσεις προέρχονται κυρίως από την Εταιρία και τις μειωμένες χοντρικές πωλήσεις στην Ελλάδα .

  Για τον Όμιλο το ποσοστό μικτού κέρδους είναι βελτιωμένο 0,7 εκατοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 48,1% το 2019 από 47,4% την προηγούμενη περίοδο ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤ) παρουσίασαν μείωση 21,6%.

  Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο ανήλθαν σε € 4,185 εκατ. το 2019, έναντι € 4,493 εκατ. το 2018 παρουσιάζοντας μείωση 6,9% ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 3,098 εκατ. το 2019 έναντι € 3,201 εκατ. το 2018 μειωμένα δηλαδή κατά 3,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση .

  Το 2019, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €3,081 εκατ. έναντι €5,106 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση -39,7%.Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και επενδύσεων, σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε σε € 16,300 εκατ., έναντι € 13,728 εκατ., της προηγούμενης χρήσης , γεγονός που πιστοποιεί την υγιή οικονομική κατάσταση του Ομίλου.

  Ο Όμιλος εμφανίζει σχεδόν μηδενικό δανεισμό το 2019 έναντι €0,097 εκατ. το 2018

  Το 2019 η Εταιρία προέβη σε επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, συνολικού ύψους € 918.821,40.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07 ανά μετοχή, ήτοι συνολικό ποσό μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εννιακόσιες € 918.821,40.

  Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία

  € εκατ.

  2019

  2018

  %

   

   

  Κύκλος Εργασιών

   

   

  € 23,308

   

  € 27,016

   

  -13,7%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μικτό Κέρδος

   

  € 11,207

   

  € 12,800

  -12,4%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ Φόρων,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Χρηματοδοτικών ,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  επενδυτικών

   

   

  €4,060

   

  €5,178

   

  -21,6%

   

   

  αποτελεσμάτων και

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  αποσβέσεων

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη προ Φόρων

   

  €4,185

   

  €4,493

  -6,9%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη μετά από

   

   

  €3,098

   

  €3,201

   

  -3,2%

   

   

  Φόρους

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Με τις τρέχουσες συνθήκες λόγω COVID-19, την αβεβαιότητα και το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί με το πέρας της κρίσης, η AS Company έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση της ρευστότητας του Ομίλου και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον ο Όμιλος για το 2020 θα στοχεύσει στη περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στις τρείς χώρες που δραστηριοποιείται - Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία -, με την κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού που δραστηριοποιείται .

  Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του 2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://ir.ascompany.gr/el/home/ και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ