Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 24-Μαρ-2020 21:28

  Q&R: Με τη νέα ονομαστική αξία οι μετοχές από 27/3

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με τη νέα ονομαστική αξία 0,28 ευρώ ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 27η.3.2020 οι μετοχές της εταιρείας QUALITY & RELIABILITY A.E. όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη. 

  Υπενθυμίζεται ότι βάσει της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 2020, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ (5.195.572,80 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά ποσό δέκα εννέα λεπτών του ευρώ (0,19 ευρώ) και συνεπώς με την μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από το ποσό των σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47 ευρώ) στο ποσό των είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28 ευρώ).  H μείωση θα πραγματοποιηθεί με τον συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας.

  Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίσθηκε προκειμένου να μην έχουν πλέον εφαρμογή για την εταιρεία οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018.

  To Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Δ/νση Αγοράς  Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων  Α.Ε και Αθλητικών Α.Ε  με την υπ΄αριθμ. 21609/24.02.2020 απόφαση του ( ΑΔΑ:Ω21Ψ46ΜΤΛΡ-ΥΩΟ) ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Η απόφαση καταχωρήθηκε με κωδικό αριθμό 2089612.

  Η σχετική Ανακοίνωση έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1876671/25-02-2020. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί από το ποσό των 12.852.206,40 ευρώ στο ποσό των 7.656.633,60 ευρώ διαιρούμενο σε 27.345.120 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,28 ευρώ.

  Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 23ης.3.2020  ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω από την 27η.3.2020 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,28 ευρώ ανά μετοχή.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 8029409, κ. Νικόλαο Πέτρου).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ