Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 17-Μαρ-2020 08:54

  Ξεκινούν οι δημόσιες προτάσεις για την έξοδο των Νηρέα - Σελόντα από το Χρηματιστήριο

  Ξεκινούν οι δημόσιες προτάσεις για την έξοδο των Νηρέα - Σελόντα από το Χρηματιστήριο
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Νίκου Χρυσικόπουλου

  Στην τελική ευθεία εισέρχεται το χρηματιστηριακό σκέλος της απόκτησης του ελέγχου των Νηρέα και Σελόντα από την Andromeda Seafood, με τελικό αποτέλεσμα την ενοποίηση των τριών εταιρειών για τη δημιουργία ενός ισχυρού παίκτη στον κλάδο της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

  Έπειτα από τις τελικές υπογραφές για την ολοκλήρωση του Project Nemo, την πώληση των συμμετοχών που κατείχαν οι πιστώτριες τράπεζες στις δύο εταιρείες, σήμερα, 17 Μαρτίου ξεκινά η περίοδος αποδοχής της δεσμευτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η Andromeda Seafood προς τους μετόχους μειοψηφίας των δύο εταιρειών, για την απόκτηση των μετοχών που δεν κατέχει μέχρι σήμερα. Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί στις 22 Απριλίου.

  Στην περίπτωση της Νηρεύς, τον περασμένο Δεκέμβριο (17/12) γνωστοποιήθηκε η δημόσια πρόταση της Andromeda Seafood για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών που δεν κατέχει, έναντι ανταλλάγματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

  Στην ανακοίνωση (στις 13/3) για την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου αναφέρεται πως από την επομένη της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης μέχρι και την  12.03.2020, η Andromeda Seafood απέκτησε μέσω  χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 57.500.633 μετοχές, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα (0,23 ευρώ).

  Συνεπώς, κατά την 12.03.2020, κατείχε άμεσα συνολικά 276.069.792 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 93,90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Νηρεύς. Σημειώνεται πως η Andromeda Seafood προτίθεται να αποκτά μετοχές μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά  μέχρι  τουλάχιστον  τη  λήξη  της  περιόδου αποδοχής,  σε  τιμή  ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

  Για τη Σελόντα, την ίδια ημερομηνία (17/12) γνωστοποιήθηκε η δημόσια πρόταση της Andromeda Seafood για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών που δεν κατέχει, έναντι ανταλλάγματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά.

  Από την επομένη της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης μέχρι και την 12.03.2020, η Andromeda Seafood απέκτησε μέσω χρηματιστηριακών και εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών συνολικά 43.859.639 μετοχές, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα (0,10 ευρώ). Έτσι, στις 12.03.2020, κατείχε άμεσα συνολικά 239.319.647 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,48% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

  Τι αναφέρουν τα πληροφοριακά δελτία

  Στο πληροφοριακό δελτίο για την δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της "Νηρεύς" σημειώνεται πως η Andromeda (ο προτείνων) σκοπεύει να υποστηρίξει τη διοίκηση της Νηρεύς στις προσπάθειές της για εξυγίανση, περαιτέρω ανάπτυξη και επίτευξη των σχεδίων της για εκσυγχρονισμό και επέκταση, έτσι ώστε να διευρυνθούν οι πηγές εσόδων.

  Όπως τονίζεται, η Andromeda έχει ήδη προβεί στη διάθεση κεφαλαίων προς την Νηρεύς με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού  κεφαλαίου  30 εκατ. ευρώ, εκ  του  οποίου  ποσό  20 εκατ. έχει  ήδη  χρησιμοποιηθεί  για  την  ισόποση μείωση δανεισμού της εισηγμένης, ενώ δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της Νηρεύς πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή και του δικαιώματος εξόδου.

  Ακόμη, σημειώνεται πως η Andeomeda σκοπεύει  να συνεχίσει  να  μεριμνά για  την  επάρκεια  χρηματοδότησης  του  Ομίλου Νηρεύς με στόχο  τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του, υλοποιώντας τους βασικούς άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου, ενώ δηλώνεται πως δεν πρόκειται να μεταφερθεί η έδρα εκτός Ελλάδας, ούτε μέρος των δραστηριοτήτων.

  Η, δε, τριπλή συγχώνευση για τη δημιουργία του ενιαίου σχήματος υπό την Andromeda, σύμφωνα με το πληροφοριακό δελτίο θα λάβει χώρα εντός τριετίας και μετά τη διαγραφή των Νηρέα και Σελόντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

  Αντίστοιχες είναι και οι παραδοχές του προτείνοντα και για τη Σελόντα. Στο πληροφοριακό δελτίο σημειώνεται πως η Andromeda θα στηρίξει την προσπάθεια της διοίκησης για  εξυγίανση, περαιτέρω ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και επέκταση, έχοντας ήδη προβεί στη διάθεση κεφαλαίων προς την εταιρεία με τη μορφή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 60 εκατ. ευρώ,  εκ  του οποίου ποσού 20 εκατ. έχει  ήδη χρησιμοποιηθεί  για  την  ισόποση  μείωση δανεισμού της Σελόντα.

  Ομοίως σημειώνεται πως ο προτείνων δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης και της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή και του δικαιώματος εξόδου.

  Με τον προτείνοντα να κατέχει ήδη τόσο υψηλά ποσοστά, η διαδικασία για την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη διαγραφή των δύο εταιρειών από το Χρηματιστήριο θεωρείται τυπική.

  Σημειώνεται πως η νομοθεσία προβλέπει πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς ή και του δικαιώματος εξόδου, ο προτείνων (η Andromeda Seafood) θα συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή από το Χ.Α.. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τις γενικές συνελεύσεις, υποβάλλεται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής από το Χ.Α.

  Να σημειωθεί επίσης ότι στην Περσεύς (συνδεδεμένη με τη Σελόντα), η Andromeda Seafoods έπειτα από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση (με αντάλλαγμα 1,15 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή που δεν κατείχε), στις αρχές Μαρτίου η Andromeda είχε συγκεντρώσει ποσοστό που ξεπερνούσε το 97% του μετοχικού κεφαλαίου.

  Νέα στρατηγική και επενδύσεις

  Υπενθυμίζεται πως οι νέοι ιδιοκτήτες, η αμερικανική AMERRA Capital Management και η Mubadala Investment Company από τα ΗΑΕ, έχουν δεσμευτεί για την υλοποίηση επενδύσεων στις δύο εταιρείες. 

  Το business plan προβλέπει τη βελτίωση των υποδομών παραγωγής και του κόστους των παραγόμενων προϊόντων με την επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, την αντικατάσταση του παραγωγικού εξοπλισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων παραγωγής, δημιουργία νέων κωδικών (value added products) που να απευθύνονται σε νέες κατηγορίες πελατών και επενδύσεις σε προωθητικές ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας των προϊόντων, την είσοδο σε νέες αγορές και την προσέλκυση νέων καταναλωτών. Επικεφαλής του νέου σχήματος είναι από τον Νοέμβριο του 2019 ο Alex Myers, ελληνοαμερικάνος μάνατζερ με πολυετή θητεία σε μεγάλες πολυεθνικές.

   

  Nikos.chrissikopoulos@capital.gr

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ