Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 13-Μαρ-2020 13:45

  Καράτζη: Από 16/3 έως 13/4 η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 12.03.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η "ΕΚ") ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το "Πληροφοριακό Δελτίο") της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η "Δημόσια Πρόταση") που η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ" (στο εξής ο "Προτείνων") είχε απευθύνει προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία "ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" (στο εξής η "Εταιρεία"), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων, μετοχών ονομαστικής αξίας €1,68 η κάθε μία (στο εξής οι "Μετοχές"), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 21.01.2020, δηλαδή κατά την ημερομηνία που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο "Νόμος").

  Σημειώνεται ότι η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η "Δήλωση Αποδοχής") σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Α.Ε. στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντα (στο εξής η "Εθνική" ή ο "Σύμβουλος"), θα διαρκέσει τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 16.03.2020 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 13.04.2020, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η "Περίοδος Αποδοχής"). 

  Εναλλακτικά, μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση δύνανται, κατ’ επιλογήν τους, να εξουσιοδοτήσουν το χειριστή του λογαριασμού αξιών που τηρούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων στον οποίο είναι καταχωρημένες οι Μετοχές τους (στο εξής ο "Χειριστής") να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης στο όνομα και για λογαριασμό τους. Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

  Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡXEIA

  Ανακοίνωση (295 KB)

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ