Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 12-Μαρ-2020 18:38

  Elvalhalcor: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία 140,2 εκατ. ευρώ το 2019

  Elvalhalcor: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία 140,2 εκατ. ευρώ το 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης και της βιομηχανικής παραγωγής στις αγορές της Ευρώπης και τη μείωση της ζήτησης στην αγορά των ΗΠΑ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ElvalHalcor διατήρησε τους όγκους πωλήσεων, οδηγούμενη από την αναπτυξιακή πορεία στους πρώτους μήνες του 2019, τόσο στον κλάδο αλουμινίου, όσο και στον κλάδο του χαλκού, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα την οργανική κερδοφορία σε ενοποιημένη βάση και αυξάνοντάς την σε εταιρική βάση.

  Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε μείωση κατά 3,5% για το 2019 και διαμορφώθηκε σε 2.044,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.117,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις τιμές των μετάλλων, οι οποίες κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα διεθνώς και δευτερευόντως στους όγκους πωλήσεων, οι οποίοι μειώθηκαν οριακά κατά 0,5%.

  Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του αλουμινίου ήταν μειωμένη κατά 10,4%, του χαλκού κατά 2,9% και του ψευδαργύρου κατά 7,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση. Η επιβράδυνση του τελευταίου τριμήνου είχε σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) να ανέλθουν στα 140,2 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 142,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

  Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη, επηρεασμένα και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 145,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 166,9 εκατ. ευρώ για το 2018, καθώς το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 2,1 εκατ. ευρώ για το 2019, έναντι κέρδους 23,0 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2018. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 137,4 εκατ. ευρώ έναντι 165,2 εκατ. ευρώ για το 2018.

  Σημαντική βελτίωση κατά 21,1% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος για το 2019, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών στο τέλος του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, έναντι 64,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη του 2018, με τη μείωση στην κερδοφορία πριν και μετά από φόρους να οδηγείται από τα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου.

  Κύκλος εργασιών σε εκ. ευρώ

  a-EBITDA σε εκ. ευρώ

   

   

   

  Όμιλος

   

   

  Εταιρεία

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ποσά σε €’ 000

  2019

  2018

   

  2019

   

  2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Πωλήσεις

  2.044.606

  2.117.789

   

  1.429.922

  1.486.972

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Μικτό Κέρδος

  145.064

  166.948

   

  101.920

  112.112

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EBITDA

  137.397

  165.166

   

  100.588

  114.652

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a-EBITDA

  140.205

  142.150

   

  99.248

  91.897

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

  80.038

  107.051

   

  62.820

  75.370

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Καθαρό Xρημ/κο αποτέλεσμα

  (25.358)

  (32.156)

   

  (16.101)

  (21.420)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη πριν από φόρους

  58.179

  75.849

   

  46.419

  53.949

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη μετά από φόρους

  41.942

  64.303

   

  32.916

  47.339

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα

  41.304

  63.646

   

  32.916

  47.339

   

   

  μειοψηφίας

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κέρδη ανά μετοχή (€)

  0,1101

  0,1806

   

  0,0877

  0,1343

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ανάλυση ανά κλάδο

  έως την 31.12

  Πωλήσεις

   

  EBITDA

  a-EBITDA

   

  EBIT

   

  EBT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  €’000

  2019

  2018

  2019

  2018

  2019

  2018

  2019

  2018

  2019

  2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aλουμίνιο

  1.026.191

  1.078.955

  98.490

  117.751

  97.272

  95.768

  61.105

  76.953

  50.178

  61.962

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Χαλκός

  1.018.415

  1.038.834

  38.907

  47.415

  42.933

  46.383

  18.933

  30.098

  8.001

  13.886

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Σύνολα

  2.044.606

  2.117.789

  137.397

   

  165.166

  140.205

  142.150

  80.038

  107.051

  58.179

  75.849

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Κλάδος αλουμινίου

  Για το 2019, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε οριακή κάμψη του όγκου των πωλήσεων κατά 0,8%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.026 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,9%, που οφείλεται κυρίως στις μειωμένες τιμές των μετάλλων και δευτερευόντως στην κάμψη της ζήτησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους που επηρέασε τους όγκους πωλήσεων. Το a-EBITDA ανήλθε στα 97,3 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι 95,8 εκατ. ευρώ για την περσινή χρήση σημειώνοντας άνοδο κατά 1,6%.

  Για επενδύσεις δαπανήθηκαν περί τα 130,0 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, από τα οποία 118,7 εκατ. ευρώ για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα στο πλαίσιο του εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος τον Απρίλιο, ενώ ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με στόχο την μεγαλύτερη αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας.

  Κλάδος χαλκού

  Για το 2019 και παρά την αρνητική επίδραση από την πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, που μείωσε σημαντικά τη συνολική ζήτηση ιδιαίτερα σε προϊόντα έλασης, αλλά και τη μείωση του ρυθμών ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας που επηρέασε όλα τα προϊόντα γενικά, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων παρουσίαση μικρή αύξηση 0,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 1.018 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 2,0% έναντι του 2018, με το a-EBITDA να ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ έναντι 46 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

  Αναφορικά με τις επενδύσεις, δαπανήθηκαν περί τα 17 εκατ. ευρώ για επενδύσεις, από τα οποία 8,0 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο των σωλήνων χαλκού στα Οινόφυτα, ενώ το ποσό των 8 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο έλασης χαλκού και κραμάτων στην Σόφια.

  Προοπτικές 2020

  Για το 2020, οι προοπτικές ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής. Η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες βραχυχρόνιες μεταβολές στην ζήτηση, αλλά διατηρεί αμετάβλητη την μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής της μέσω αύξησης των εξαγωγών της, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς της σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

   

   

  Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

  31/12/2019

   

  31/12/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   

   

  €’ 000

   

  €’ 000

   

  Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

  1.012.320

  894.998

   

  Αποθέματα

  469.952

  519.218

   

  Απαιτήσεις από πελάτες

  215.700

  218.285

   

  Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

  2.526

  3.306

   

  Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

  48.688

  34.241

   

  Περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση

   

  4.495

   

  4.495

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

   

  1.753.680

   

  1.674.543

   

   

   

   

   

   

   

  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   

   

   

   

   

   

  Μετοχικό κεφάλαιο

  146.344

  146.344

   

  Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

   

  600.844

   

  570.444

   

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

  746.957

  716.788

   

  Δικαιώματα Μειοψηφίας

   

  14.084

   

  13.679

   

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

  761.272

  730.468

   

  Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

  452.186

  384.415

   

  Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

  95.499

  94.721

   

  Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

  162.393

  193.553

   

  Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

  282.330

   

  271.386

   

  Σύνολο υποχρεώσεων

   

  992.408

   

  944.075

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

   

   

  1.753.680

   

  1.674.543

  Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

  31/12/2019

   

  31/12/2018

   

  € ‘000

   

  € ‘000

  Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

  174.057

  94.323

   

  Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

  (171.611)

  (106.516)

   

  Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

  12.003

  4.989

   

  Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

  14.448

  (7.204)

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ