Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 06-Φεβ-2020 11:58

  Αυτό είναι το σχέδιο διάσωσης της Creta Farms

  Αυτό είναι το σχέδιο διάσωσης της Creta Farms
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Τα βασικά σημεία του σχεδίου διάσωσης της Creta Farms στο οποίο κατέληξαν αργά το βράδυ της Τετάρτης, 5 Φεβρουαρίου, οι πιστώτριες Τράπεζες, ο επενδυτής Δημήτρης Βιντζηλαίος, το διοικητικό συμβούλιο της Κρητικής αλλαντοβιομηχανίας, και ο σύμβουλος, η EY, παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr.

  Από το σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο έχει στα χέρια του το Capital.gr, προκύπτει πως το συνολικό "κούρεμα" στις οφειλές της Creta Farms θα αγγίζει το 64,12% και στην IMPALA HELLAS θα μεταβιβαστούν οφειλές ύψους 58,457 εκατ. ευρώ από την "μαύρη τρύπα" των 162.943.437,49 ευρώ με την οποία βαρύνεται σήμερα η επιχείρηση.

  Οι υπόλοιπες οφειλές ύψους 104.485.878,56 ευρώ θα παραμείνουν στην "παλιά" εταιρεία, ως μη μεταβιβαζόμενο παθητικό και θα ικανοποιηθούν από το προϊόν ρευστοποίησης του μη μεταβιβαζόμενου ενεργητικού. Σε ότι αφορά τη ρύθμιση των οφειλών της προς τις Τράπεζες, αυτές ρυθμίζονται σε 40 τριμηνιαίες δόσεις και τα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία σε 180 μηνιαίες δόσεις ενώ διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις.

  Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης στην Impala Hellas, μεταβιβάζεται παθητικό ύψους 58,457 εκατ. ευρώ από τα 162,943 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα από το σύνολο των τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους 107,818 εκατ. ευρώ η Impala Hellas θα πάρει πάνω της και θα ρυθμίσει 40,084 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των υποχρεώσεων leasing που είναι 6,445 εκατ. ευρώ θα πάρει τα 5,888 εκατ. ευρώ, θα εξοφλήσει 8,429 εκατ. ευρώ τους πιστωτές με γενικό προνόμιο στους οποίους σήμερα η Creta Farms οφείλει 20,346 εκατ. ευρώ και 3,991 εκατ. ευρώ θα δώσει στους πιστωτές άνευ προνομίου στους οποίους η Creta Farms χρωστά 28,333 εκατ. ευρώ (βλέπε σχετικό πίνακα).

  Τι μεταβιβάζεται στην IMPALA Hellas από την Creta Farms

  Ποιο το business plan

  Όπως προκύπτει από το σχέδιο εξυγίανσης ο επενδυτής Δ. Βιντζηλαίος, έχει δεσμευθεί να επενδύσει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην αλλαντοβιομηχανία ως ενδιάμεση χρηματοδότηση στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας της. Επίσης έχει δεσμευθεί όπως κατά το δεύτερο χρόνο και προς το σκοπό στήριξης της παραγωγικής και εν γένει λειτουργίας της Creta Farms, θα επενδύσει 5 εκατ. ευρώ. Με βάση το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο επενδυτής οι πωλήσεις της Creta Farms εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 46.663.528,09 ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος του επιχειρηματικού σχεδίου σε 130.629.945,71 ευρώ το 11ο οικονομικό έτος του σχεδίου και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης θα είναι 10,8%.

  Σε ότι αφορά τους συμβαλλόμενους πιστωτές και οι εκ συμβαλλόμενες Τράπεζες έχουν ήδη προβεί στην εκταμίευση του πρώτου τμήματος της ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 4 εκατ. ευρώ ενώ η IMPALA HELLAS, ο επενδυτής και οι συμβαλλόμενες Τράπεζες συμφώνησαν στη χορήγηση δεύτερου τμήματος ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία θα μπορέσει να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες της Creta Farms μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό οι συμβαλλόμενοι Πιστωτές και οι Συμβαλλόμενες Τράπεζες θα χορηγήσουν στην εταιρεία συνολικό όριο ποσού 3,5 εκατ. ευρώ για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών υπό τις νέες συμβάσεις χορήγησης πίστωσης.

  Πώς ικανοποιούνται οι βασικοί πιστωτές

  Με βάση το σχέδιο εξυγίανσης η IMPALA HELLAS αναλαμβάνει να καλύψει παθητικό 58,457 εκατ. ευρώ ως εξής:

  Στους ομολογιούχους δανειστές αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει την αναδεχόμενη οφειλή, ποσού κατά κεφάλαιο 32.013.461,48 ευρώ σε 40 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, εκ των οποίων οι πρώτες 39 είναι ύψους 320.134,61 ευρώ έκαστη και η τελευταία 19.208.076,89 θα καταβληθεί ως bullet payment.

  Η ως άνω αναδεχόμενη οφειλή επιμερίζεται ανά ομολογιούχο δανειστή ως εξής: 11.721.839,76 ευρώ προς την ΕΤΕ, 6.586.206,06 ευρώ στην ALPHA BANK, 7.024.164,47 ευρώ στην CAIRO 3 και 6.681.251,19 στην PIRAEUS SNF. Το μη αναλαμβανόμενο τμήμα της εν λόγω οφειλής, ποσού 12.575.876,22 ευρώ δεν μεταβιβάζεται στη IMPALA HELLAS, αλλά εξακολουθεί να οφείλεται από την Creta Farms και θα ικανοποιηθεί από το μη μεταβιβαζόμενο παθητικό. Επίσης η IMPALA HELLAS αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποπληρώσει οφειλή, ποσού 3.031.383,56 ευρώ σε 40 τριμηνιαίες δόσεις.

  Οι υποχρεώσεις προς την ΕΤΕ, ύψους 11.182.217,43 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 1.208.220,57 ευρώ θα αναληφθεί από τη IMPALA HELLAS ενώ το υπόλοιπο ποσό ήτοι 9.973.996,86 θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

  Οι υποχρεώσεις προς την ALPHA BANK, ποσού 7.380.322,10 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 780.800 ευρώ θα αναληφθεί από τη IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 6.599.522,10 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

  Οι υποχρεώσεις προς την EUROBANK ύψους 8.939.005,60 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Η οφειλή 870.800 ευρώ θα αναληφθεί από τη IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό ήτοι 8.068.205,60 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

  Οι υποχρεώσεις προς την PIRAEUS SNF, ως ειδικής διαδόχου  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ύψους 6.812.301,55 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 1.002.000 ευρώ που προέρχεται από το πρώτο τμήμα της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης, θα αναληφθεί από τη IMPALA HELLAS και το υπόλοιπο ποσό των 5.810.301,55 ευρώ θα παραμείνει στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω της ρευστοποίησης από τον Ειδικό Εντολοδόχο του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού.

  Αντίστοιχα οι υποχρεώσεις προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ, που ανέρχονται σε 3.365.474,96 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: η οφειλή 148.369,07 ευρώ θα μεταφερθεί στην Impala Hellas ενώ ποσό 648.314 ευρώ θα αποπληρωθεί σε 40 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.

  Σχετικά με τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ("EIB") ύψους 15.331.350,28 ευρώ ποσό 14.948.066,52 ευρώ θα παραμείνει στην Creta Farms και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, δηλαδή 383.283,76 ευρώ θα αναλάβει η Impala Hellas. Στους παραγωγούς/κτηνοτρόφους, την 30-11-2019, η εταιρεία χρωστούσε 41.188,85 ευρώ, ποσό το οποίο η Impala Hellas θα αποπληρώσει στο ακέραιο.

  Τι προβλέπεται για τις οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο

  Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο, συνολικού ύψους 7.880.445,72 ευρώ ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.728.267,43 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, ενώ το υπόλοιπο των υποχρεώσεων, ύψους 3.152.178,29 ευρώ μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά 100%.

  Το ανωτέρω ποσό των 3.152.178,29 ευρώ ρυθμίζεται, διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις, καθ’ ό χρόνο τηρείται η ρύθμιση της παρούσας συμφωνίας.

  Αναφορικά με τις υποχρεώσεις προς το ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 7.260.846,99 ευρώ κατά την 30-11-2019 ρυθμίζονται ως εξής: Τα 4.356.508,19 ευρώ παραμένουν στην εταιρεία και θα ικανοποιηθούν μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού, το οποίο θα αχθεί προς ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών, μεταξύ των οποίων και το ΕΦΚΑ. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων αυτών, συνολικού ποσού 2.904.338,80 ευρώ μεταβιβάζεται, μεταφέρεται και αναλαμβάνεται από την Impala Hellas πλην τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που διαγράφονται κατά 100%. Το ανωτέρω ποσό των 2.904.338,80 ευρώ διακανονίζεται και αποπληρώνεται σε 180 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις ή λοιπές άλλες επιβαρύνσεις.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ