Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 03-Ιαν-2020 23:05

  Τι θα ισχύσει με Brexit χωρίς συμφωνία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

  Τι θα ισχύσει με Brexit χωρίς συμφωνία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Νένας Μαλλιάρα

  Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες τους που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οργανισμοί διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ. Αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου ενόψει Brexit που κατέθεσε η κυβέρνηση, ρυθμίζοντας θέματα που ανακύπτουν με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020.

  Τα χρηματοπιστωτικά θέματα, σε περίπτωση Brexit χωρίς συμφωνία, διευθετούνται στο κεφάλαιο Ε΄ του σχεδίου νόμου. Στο άρθρο 7 (Ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα) προβλέπεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς επίτευξη συμφωνίας, ιδρύματα και χρηματοοικονομικά ιδρύματα που εντάσσονται σε περιπτώσεις του Κανονισμού 575/2013 και εταιρείες διαχείρισης που προβλέπονται στις Οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, μέσω εγκατάστασης ή διασυνοριακά, μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών έως τις 31/12/2020 προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα.

  Ενδεικτικά, τα ανωτέρω ιδρύματα και οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν επενδυτικές υπηρεσίες, να προβαίνουν στη διενέργεια, διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών βάσει συμβάσεων με τους πελάτες τους οι οποίες έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, να συμμετέχουν σε τόπους διαπραγμάτευσης με την ιδιότητα του μέλους ή και του βασικού διαπραγματευτή, να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά και να συμμετέχουν ως άμεσα ή έμμεσα μέλη στα Συστήματα του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 2789/2000 (πρόκειται για συστήματα πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων).

  Νέες υπηρεσίες και νέες δραστηριότητες (δηλαδή, μετά τις 31/12/2020) σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες θα απαγορεύονται, εκτός και αν πρόκειται για ανανέωση, μετακύληση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους, είτε ολικώς είτε μερικώς,, με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο.

  Το χρονικό όριο της 31ης Δεκεμβρίου 2020 αφορά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης στην Ελλάδα, είτε μέσω εγκατάστασης είτε διασυνοριακά, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν μπορούν να προβούν στη σύναψη νέων συμβάσεων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ή στη δημιουργία, ανανέωση, επέκταση ή επανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.

  Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες αυτές έως τις 31/12/2020. Ασφαλιστικοί μεσολαβητές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, μετά την ημερομηνία αυτή αποτελούν επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα.

  Η προθεσμία της 31ης/12/2020 που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, θα μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί, όπως επίσης και το πεδίο εφαρμογής του άρθρου να περιορίζεται ή να διευρύνεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται κατόπιν κοινής εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Όλες οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με επαρκή τρόπο την αρμόδια εποπτική αρχή, τους πελάτες και τους ασφαλισμένους τους αντιστοίχως, σχετικά με το καθεστώς που διαμορφώνεται για την παροχή υπηρεσιών και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ