Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Δεκ-2019 18:08

  Νηρεύς: Έγκριση και ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης της Σελόντα

  Νηρεύς: Έγκριση και ολοκλήρωση διαδικασιών δημοσιότητας του Σχεδίου Διάσπασης της Σελόντα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Σχέδιο Διάσπασης της Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας, ενέκρινε στις 9/12 η Νηρεύς Ιχυθοκαλλιέργειες.

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διάσπαση αφορά την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της "Νηρεύς Ιχθοκαλλιέργειες" ως προς την παραγωγή γόνου και ιχθύων σε συγκεκριμένες περιοχές προς συμμόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμός υπόθεσης M.9110) η οποία έθεσε ως προϋπόθεση, για την ολοκλήρωση εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας από την υφιστάμενη μέτοχο αυτής, την προηγούμενη επίτευξη και έγκριση συμφωνίας πώλησης συγκεκριμένων κλάδων ως ενός συνόλου περιουσιακών στοιχείων, τα οποία να συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα, σε τρίτο επενδυτή που να έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

  Στον προαναφερθέντα κλάδο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.09.2019. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού (30.9.2019) και αφορούν στον αποσχιζόμενο κλάδο θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

  Με την ολοκλήρωση της διάσπασης (την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας Αρχής) επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

  α) ιδρύεται η Επωφελούμενη και η Διασπώμενη καθίσταται η μέτοχος αυτής λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Επωφελούμενης και ειδικότερα είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα τρείς (25.622.993) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) εκάστη και β) η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας  (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου και διαμορφώνεται μέχρι τη μέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

  Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά Νόμο απαιτούμενης εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

  Περαιτέρω ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 65 σε συνδυασμό με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4601/2019, ότι το Σχέδιο Διάσπασης της Εταιρείας δι' απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας έχει καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 132410/19.12.2019 και δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την 19.12.2019.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ