Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 20-Δεκ-2019 18:02

  BriQ Properties: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ

  BriQ Properties: Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από την ΑΜΚ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η "BRIQ PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ" (εφεξής η " Εταιρεία"), σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

  (α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την από 06.09.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και το από 12.11.2019 Δ.Σ. της Εταιρείας,

  (β) την από 20.12.2019 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €75.105.645,30 και διαιρείται σε 35.764.593 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,10 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 35.764.593.

  Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους €50.070 χιλ. μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους € 1.654 χιλ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.3 του εγκριθέντος στην από 21.11.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, ως εξής:

  1. Aποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους € 10.816 χιλ. που έχει χρησιμοποιηθεί για αποκτήσεις ακινήτων έναντι συνολικού τιμήματος € 10.746 χιλ. πλέον εξόδων κτήσης ποσού € 70 χιλ..

  2. Κεφάλαιο κίνησης και σχετικά έξοδα για νέες επενδύσεις ποσού € 1.000 χιλ..

  3. Χρηματοδότηση της απόκτησης (άμεσα ή έμμεσα) νέων ακινήτων μέχρι του ποσού των € 36.600 χιλ..

  Σημειώνεται ότι η απόκτηση νέων ακινήτων από την Εταιρεία μπορεί να γίνει είτε άμεσα δια της αγοράς των ακινήτου, είτε έμμεσα δια εξαγοράς των μετοχών εταιρείας που έχει την ιδιοκτησία της το ακίνητο ή/και δια συμμετοχής στο κεφάλαιο εταιρείας που έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα, πάντα σύμφωνα με την νομοθεσία των ΑΕΕΑΠ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ