Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 19-Δεκ-2019 10:13

  Newsphone: Εξεδόθησαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξεδόθησαν οι με αριθμούς 4565/2019 & 4566/2019 Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την με αριθμό 4565/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της με αριθμό 940/2018 Αναιρετικής Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατόπιν παραπομπής της κρινόμενης υπόθεσης κατά τα αναιρούμενα μέρη από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο Διοικητικό Εφετείο, το τελευταίο αναγνώρισε με την απόφαση του, την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (1.424.572,50 €) για τις πρόσθετες πληροφορίες προς τους εκλογείς για τις Βουλευτικές εκλογές Μαρτίου 2004 και τις ευρωεκλογές Ιουνίου 2004.

  Γίνεται μνεία ότι πλέον του ανωτέρω ποσού έχει ήδη επιδικαστεί, πλέον τελεσίδικα και αμετάκλητα για την ίδια αιτία, σύμφωνα με την με αριθμό 1917/2010 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά λεπτών και πέντε λεπτών (1.942.977,05 €).

  Ακολούθως και συμπληρωματικά με την με αριθμό 4566/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (639.834,41 €) το οποίο αποτελεί τον τότε αναλογούντα ΦΠΑ (19%) στο σύνολο της απαίτησης που έχει αναγνωριστεί ότι οφείλει το Ελληνικό Δημόσιο για τις πρόσθετες πληροφορίες προς τους εκλογείς για τις Βουλευτικές εκλογές Μαρτίου 2004 και τις ευρωεκλογές Ιουνίου 2004, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ήτοι τρία εκατομμύρια τριακόσια εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (1.942.977,05 € + 1.424.572,50 € = 3.367.549,55 €).

  Προσέτι με τις ίδιες Αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, απερρίφθη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται, η αγωγική απαίτηση της Εταιρείας για την υλοποίηση συμπληρωματικού έργου παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικών πληροφοριών στου ασφαλισμένους του ΟΓΑ ποσού έξι εκατομμυρίων εκατόν έντεκα χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (6.111.752 €) και ο αναλογούν ΦΠΑ.

  Η Εταιρεία θα προσβάλει νόμιμα και εμπρόθεσμα με τις προβλεπόμενες Αιτήσεις  Αναιρέσεως τις ανωτέρω Αποφάσεις κατά το μέρος που απορρίπτονται οι αγωγικές αξιώσεις της.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ