Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 29-Νοε-2019 17:37

  Βελτιωμένα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στο εννεάμηνο

  Βελτιωμένα τα αποτελέσματα της ΔΕΗ στο εννεάμηνο
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Για ένα ακόμη τρίμηνο επιβεβαιώθηκε η σημαντική επιβάρυνση που δέχεται η ΔΕΗ εξαιτίας της εξάρτησής της από το λιγνίτη. Παρά το γεγονός ότι η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 27,9% ενώ και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,4%, εντούτοις η εταιρεία δεν απέφυγε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας προ φόρων τόκων και αποσβέσεων αλλά και το αρνητικό τελικό αποτέλεσμα.

  Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,4% στα 3,608 δισ. ευρώ ενώ η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 73% στα 96,9 εκατ. ευρώ (μαζί και το περιθώριο EBITDA στο 2,7% από 10,3%). Η δημοσιευμένη κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε 196,2 εκατ. ευρώ (από 145 εκατ. ευρώ +35,3%), οι ζημιές προ φόρων τα 416,8 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά από φόρους 353,2 εκατ. ευρώ (από 574,6 εκατ. ευρώ).

  Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης στη δήλωσή του για τα αποτελέσματα αναφέρεται στις αρνητικές επιβαρύνσεις από τις δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου, την αύξηση των τιμών καυσίμων, της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, των δικαιωμάτων CO2 αλλά και την αρνητική επίπτωση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ που συνεχίζουν να ζημιώνουν τη ΔΕΗ παρά την κατάργησή τους.

  Ο ίδιος προσθέτει ότι η εικόνα αναμένεται να αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα καθώς θα αρχίσει να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στην κερδοφορία των μέτρων που ελήφθησαν το Σεπτέμβριο αλλά και η απόδοση των ΥΚΩ παρλεθόντων ετών.

  Ο κ. Στάσσης σημειώνει τη θετική εξέλιξη της ψήφισης του νομοσχεδίου που ενισχύει τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, ενώ αποκαλύπτει ότι το νέο business plan καταρτίζεται και θα παρουσιαστεί σύντομα περιλαμβάνοντας την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, την προώθηση επενδύσεων στις ΑΠΕ, τον εκσυγχρονισμό της εμπορίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου σε παραγωγή δίκτυα και εμπορία.

  Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

  Το εννεάμηνο 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του έτους και μετά. Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα και οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν να περιοριστούν από το β’ τρίμηνο και μετά, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ΝΟΜΕ χρησιμοποιούνταν για εξαγωγές αντί για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας .

  Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018 και αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκαν κατά 5,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριο του 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριο του 2018 αντίστοιχα.

  Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

  Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 GWh έναντι 23.482 GWh πέρυσι. Η μείωση αυτή οφείλεται στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατά 27,9% ή 3.081 GWh και από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1% ή 1.585 GWh. Αντίθετα, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της παραγωγής από λιγνιτικές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.

  Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά € 119,3 εκατ. ή 3,4%, κυρίως λόγω:

  - αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,

  - αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές

  - μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης,

  - μείωσης της έκπτωσης συνέπειας από 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.

  Οι λειτουργικές δαπάνες όμως επιδεινώθηκαν κατά 12,2% ή € 381,5 εκατ. ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου κατά € 547,2 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως :

  - στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 14,8% και στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας

  - στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους,

  - στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής κατά 6,4% και

  - στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

  Αντίθετα, θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, των λοιπών δαπανών και των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες.

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) – προσαρμοσμένα για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και την εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών- συρρικνώθηκαν κατά 73% σε € 96,9 εκατ. έναντι € 359,2 εκατ. πέρυσι.

  Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 451,2 εκατ. έναντι ζημιών € 215,6 εκατ. το εννεάμηνο 2018.

  Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε € 508,8 εκατ. έναντι € 528,6 εκατ. το εννεάμηνο 2018.

  Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν € 3.906,7 εκατ., αυξημένο κατά € 214,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018. Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

  *Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων