Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 28-Νοε-2019 18:10

  Νάκας: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 2/12

  Νάκας: Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου οι μετοχές από 2/12
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Από τις 2 Δεκεμβρίου οι μετοχές της εταιρείας Φίλιππος Νάκας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εισηγμένη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11.11.2019 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 570.600 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,09 ευρώ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 570.600 ευρώ με επιστροφή  μετρητών στους μετόχους. Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,09 ευρώ και θα παραμείνει στην τιμή των 0,60 ευρώ.

  Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,69 ευρώ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 570.600 ευρώ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

  Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ποσό των 3.804.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 120134 /21.11.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.  Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2019 ενημερώθηκε για την αύξηση και  μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

  Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 02.12.2019 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

  Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26  απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

  Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 03.12.2019

  Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 9/12/2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 9/12/2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

  2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική τράπεζα εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως Χειριστή στο Σ.Α.Τ.

  3.  Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).  Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για 1 έτος δηλαδή έως την 8/12/2020

  Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 6686101 κα. Φιλοθέη Λαψάνη).

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ