Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 05-Νοε-2019 15:35

  Νηρεύς: ΕΓΣ στις 27/11 για έκδοση 4 ομολογιακών δανείων έως 237 εκατ. ευρώ

  Νηρεύς: ΕΓΣ στις 27/11 για έκδοση 4 ομολογιακών δανείων έως 237 εκατ. ευρώ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 40 εκατ. ευρώ δύο κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων, έως 160 εκατ. και έως 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, και ενός κοινού ομολογιακού δανείου έως 7 εκατ. ευρώ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της Νηρεύς που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, κατόπιν της από 31/10/2019 αίτησης της µετόχου της Εταιρείας Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E, που κατέχει µετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15,502% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 141 παρ.1 του Ν. 4548/2018, και της σχετικής από 4/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Νοεµβρίου 2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ. Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δηµοκρίτου, στο Δήµο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεµάτων:

  Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

  1. Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000 €) χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµου σε νέες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του Οµολογιακού Δανείου σύµφωνα µε το νόµο και να προβεί στην σύναψή του.

  2. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ εκατόν εξήντα εκατοµµυριών (160.000.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συµβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

  3. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ τριάντα εκατοµµύριών (30.000.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, των εξασφαλιστικών εγγράφων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συµβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

  4. Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ επτά εκατοµµύριών (7.000.000 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και αρ.14 του Ν.3156/2003 ως ισχύουν, της σύναψης της σύµβασης κάλυψης, και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου. Επικύρωση των ενεργειών του Διοικητικού Συµβουλίου προς τον σκοπό αυτό.

  5. Εκλογή µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

  6. Εκλογή µελών της Επιτροπής Ελέγχου και ορισµός Προέδρου αυτής.

  Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 3 Δεκεµβρίου 2019 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00π̟.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ