Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 16-Οκτ-2019 09:57

  Jumbo: Στις 6/11 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος

  Jumbo: Στις 6/11 η Γενική Συνέλευση για διανομή μερίσματος
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 6/11, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της JUMBO με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

  α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 6.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00,
  β. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00’, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, που απαιτείται κατά την πρώτη συνεδρίαση
  Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της εταιρικής χρήσης από την 1.7.2018 έως την 30.6.2019, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

  2. Έγκριση διάθεσης των ετησίων κερδών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 με τη λήψη αποφάσεων περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης από 1.7.2018 έως 30.06.2019 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης.

  3. Έγκριση χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.

  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 1.7.2018 έως 30.6.2019, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ (γ)’ του Ν. 4548/2018.

  5. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

  7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του N. 4449/2017.

  8. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρείας για την εταιρική χρήση. Η δωδεκάμηνη εταιρική χρήση θα είναι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η διαχειριστική χρήση, που άρχισε την 1η Ιουλίου 2019 θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

  Διατύπωση του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

  9. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρείας για τον εκσυγχρονισμό του και την προσαρμογή και εναρμόνισή του στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σύμφωνα και με το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού. Διατύπωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

  10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κατ’ εξαίρεση υποδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης, η οποία άρχισε από την 1.7.2019 και θα λήξει την 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ