Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 15-Οκτ-2019 17:30

  Creta Farms: Στο 5,315% το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της Τρ. Πειραιώς

  Creta Farms: Στο 5,315% το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της Τρ. Πειραιώς
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε ποσοστό 5,315% ανήλθε το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY επί των μετοχών της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, στις 11.10.2019, συνεπεία της από 11/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση:
  H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και της ελεγχουσας αυτής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 11/10/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη, γνωστοποιεί ότι :

  Το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ μεσω της PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 11.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 5,315% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 1.676.546 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω υπογραφής της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

  Η αλλοδαπή εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία "PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (PIRAEUS SNF DAC), η οποία ελέγχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" απέκτησε τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από τις 1.676.546 άυλες μετοχές εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" στις 11 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η καταχώριση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ" της Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Άυλων Μετοχών η οποία καταρτίστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της PIRAEUS SNF DAC, νομίμως εκπροσωπούμενης από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ALTERNATIVE FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" και του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΟΜΑΖΑΚΗ.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω, η PIRAEUS SNF DAC, η οποία ελέγχεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατέχει συνολικά 1.676.546 δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ενεχυριασθείσες υπερ αυτής 1.676.546 άυλες μετοχές εκδόσεως της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ και αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 5,3150% επί των συνολικών δικαιώματων ψήφου αυτής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ