Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 04-Οκτ-2019 15:50

  Συνεχίζεται το σήριαλ της Creta Farms

  Συνεχίζεται το σήριαλ της Creta Farms
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Συνεχίζεται το σήριαλ με την Creta Farms. Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής η εταιρεία απέστειλε δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο εκ των βασικών μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας Μάνος Δομαζάκις.

  Το εκτενές δελτίο Τύπου της εταιρείας -σχετική ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής στο χρηματιστήριο- περιλαμβάνει τις αποφάσεις της χθεσινής γενικής συνέλευσης, η οποία κατά τον έτερο βασικό μέτοχο, Κωνσταντίνο Δομαζάκη, δεν είναι νόμιμη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποφάσεις ελήφθησαν στη γενική συνέλευση της 26ης Σεπτεμβρίου και οι μέτοχοι εξέλεξαν νέο δ.σ. με Πρόεδρο τον ίδιο. 

  Η πλευρά του Κων/νου Δομαζάκη έχει στείλει σχετική ενημέρωση στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, με τις αποφάσεις εκείνης της συνέλευσης. 

  Σε ξεχωριστό Δελτίο Τύπου, η εταιρεία κάνει λόγο για "ανυπόστατη ψευδοσυνέλευση" του Κων/νου Δομαζάκη. 

  Αναλυτικότερα, στα δελτία Τύπου της πλευράς Μάνου Δομαζάκι αναφέρονται τα εξής: 

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, δυνάμει της από 09.08.2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας εκδοθείσας βάσει του από 13.06.2019 σχετικού Πρακτικού ΔΣ και της από 22.08.2019 αναθεωρημένης πρόσκλησης, που είχε συγκληθεί στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης, για τις 4 Σεπτεμβρίου 2019 και αναβλήθηκε για τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, διακόπηκε δε για τις 26 Σεπτεμβρίου και εν συνεχεία για τις 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή ολοκληρώθηκε την ημέρα αυτή, την 3 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη. Τα θέματα της αναθεωρημένης ημερήσιας Διάταξης ήταν τα ακόλουθα:

  "ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

  ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018. 

  ΘΕΜΑ 3:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018). 

  ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των αμοιβών αυτών. 

  ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018. 

  ΘΕΜΑ 6: ‘Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020). 

  ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και κατ’ άρθρο 99 επ. Ν. 4548/2018.

  ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98  Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

  ΘΕΜΑ 9: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
  Το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 10 θέμα σύμφωνα με την από 12-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη:

  ΘΕΜΑ 10: Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το Καταστατικό της για  την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
  Το ακόλουθο πρόσθετο υπ’ αριθ. 11 θέμα σύμφωνα με την από 20-08-2019 αίτηση του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι:

  ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ειδικότερα αιτούμαι την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας  και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.

  ΘΕΜΑ 12: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
  Σύμφωνα με τον αρχικό πίνακα μετόχων, κατά την έναρξη της συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης  στις 3 Οκτωβρίου παρέστησαν:  α) αυτοπροσώπως ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκις και ο μέτοχος – αμοιβαίο κεφάλαιο "CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ"  και β) δι’ αντιπροσώπου 50 μέτοχοι που κατείχαν συνολικώς την ημερομηνία καταγραφής 1.786.172 μετοχές. Επιπρόσθετα, στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των τραπεζών καθώς και ο CRO της  εταιρείας, ήτοι η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young που έχει επιληφθεί του έργου εύρεσης στρατηγικού επενδυτή. Με βάση τα ανωτέρω, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκπροσωπούνταν σ’ αυτήν συνολικά 14.874.238 μετοχές επί συνόλου 31.543.600 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 47,15% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 47,39% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 31.383.851), καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 159.749 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1, εδ. α) του Ν. 4548/2018. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε στο στάδιο αυτό την απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε στις 3 Οκτωβρίου τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπήρχε η νόμιμη και καταστατική απαρτία, και, κατά συνέπεια, εγκύρως μπορούσε να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση στη λήψη αποφάσεων επ’ αυτών.  

  ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

  Με πλειοψηφία 14.672.158 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,64% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,51% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 202.080] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018, την ενιαία Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 της Εταιρείας και του Ομίλου της και τη σχετική Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24.4.2019 και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το Νόμο.

  ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018

  Με πλειοψηφία 14.626.823 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,34% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,37% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 247.415] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

  ΘΕΜΑ 3: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018).

  Με πλειοψηφία 14.626.823 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,34% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,37% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 247.415] λήφθηκε απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018) και τη μη απαλλαγή του κυρίου Κωνσταντίνου Δομαζάκη λόγω ασκήσεως δύο εταιρικών αγωγών και μίας εγκλήσεως κατά του προσώπου αυτού.

  ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

  Με πλειοψηφία 14.866.855 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 99,95% των παρισταμένων ψήφων, στο 47,13% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 47,37% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 7.383] λήφθηκε απόφαση για την εκλογή της Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ", με έδρα Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγία Παρασκευή με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 9, που έχει εγγραφεί στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 π.δ. 226/1992, ως Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2019 έως 30/6/2019, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2019-31/12/2019. Επιπλέον, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να συμφωνήσει με την KPMG στον καθορισμό της αμοιβής της.

  ΘΕΜΑ 5: Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.

  Με πλειοψηφία 14.821.520 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 99,65% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,99% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 47,23% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 52.718] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της "Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης" σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018 στο ποσό των 55.000 ευρώ.

  ΘΕΜΑ 6: ‘Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).
  Με πλειοψηφία 14.626.823 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,34% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,37% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 247.415] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) και για την προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).

  ΘΕΜΑ 7: Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατ’ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920 και κατ’ άρθρο 99 επ. Ν. 4548/2018.

  Με πλειοψηφία 14.626.823 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,34% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,37% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,61% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 247.415] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση των ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων εργασίας των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνου Δομαζάκη. Σημειώνεται ότι η σύμβαση εργασίας της Εταιρείας με τον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη έχει ήδη καταγγελθεί νομίμως από την 22/05/2019. Αναφορικά με το σκέλος β’ δεν εισάχθηκε προς έγκριση κάποια σύμβαση της Εταιρείας με συνδεδεμένη επιχείρηση.

  ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98  Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.
  Με πλειοψηφία 14.672.158 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,64% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,51% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 202.080] λήφθηκε απόφαση για την χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98  Ν. 4548/2018, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

  ΘΕΜΑ 9: Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
  Με πλειοψηφία 14.672.158 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,64% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,51% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 202.080] λήφθηκε απόφαση για την έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

  ΘΕΜΑ 10:  Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το Καταστατικό της για  την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.
  Με ομοφωνία όλων των παρισταμένων, ήτοι 14.874.238 ψήφων κατά, που αντιστοιχούν στο 100,00% των παρισταμένων ψήφων, στο 47,15% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 47,39% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι υπέρ: 0/αποχή: 0] λήφθηκε απόφαση περί μη ανάκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου και, ως εκ τούτου κατέστη άνευ αντικειμένου το σκέλος που αφορούσε τη διαδικασία για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  ΘΕΜΑ 11:  Τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών" σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. Ειδικότερα αιτούμαι την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας  και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.

  Με πλειοψηφία 14.672.158 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,64% των παρισταμένων ψήφων, στο 46,51% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 46,75% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας [ψήφοι κατά: 0/αποχή: 202.080] λήφθηκε απόφαση για την τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26, 28, 30, 31, 32 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας  καθώς και ως προς τα άρθρα 3, 18, 20 και 27 για τα οποία πραγματοποιούνται μόνο οι αναγκαίες τροποποιήσεις ως προς τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018, στις οποίες αυτά ρητά παραπέμπουν.

  ΘΕΜΑ 12: Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις, Θέματα γενικού ενδιαφέροντος
  Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις ή άλλα θέματα  γενικού ενδιαφέροντος προς συζήτηση.

  Μετά τα ανωτέρω, δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση ούτε τέθηκαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη απόφασης. 

  Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019 της Εταιρείας με την επωνυμία 

  Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε στις 3.10.2019 η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας (που είχε συγκληθεί για τις 4.9.2019 και αναβλήθηκε για τις 23.9.2019, οπότε και διακόπηκε για τις 26.9.02919 και, στη συνέχεια, διακόπηκε εκ νέου για τις 3.10.2019) και έλαβε αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν και συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 52 μέτοχοι της εταιρείας, εκπροσωπώντας 14.874.238 μετοχές πλήθους μετόχων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 47,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Στη συνεδρίαση παρέστησαν με άδεια του Προεδρείου εκπρόσωποι της συμβουλευτικής εταιρείας EY, που είναι σύμβουλος της εταιρείας και τραπεζών που την έχουν χρηματοδοτήσει, στελέχη της εταιρείας, καθώς και εκπρόσωποι τραπεζικών ιδρυμάτων πιστωτών της εταιρείας. 

  Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και εξελέγη ως Νόμιμος Ελεγκτής της Εταιρείας η "KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ". Επί του του δέκατου θέματος "ανάκληση ΔΣ και εκλογή νέου" η Τακτική Γενική Συνέλευση Ομόφωνα καταψήφισε την ανάκληση εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ειδικότερα μεταξύ των μετόχων που εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη τρέχουσα διοίκηση της εταιρείας υπό τον Εμμ. Δομαζάκι είναι θεσμικοί μέτοχοι και ειδικότερα το CPB Ελληνικό Μετοχικό Κεφάλαιο ελεγχόμενο από την OPTIMA BANK με 194.697 μετοχές και η Ταϊλανδική Τράπεζα με την επωνυμία BANK OF AYUDH AYA PUBLIC COMPANY LIMITED με 191.785 μετοχές. 

  Συνεπώς οι συσχετισμοί μεταξύ των μετόχων που στηρίζουν κάθε πλευρά των δύο μεγαλομετόχων αποδεικνύεται ότι ήταν και είναι  ξεκάθαροι, διαυγείς και πέραν από κάθε αμφισβήτηση. Την τρέχουσα Διοίκηση της Εταιρείας υπό τον Εμμανουήλ Δομαζάκι στηρίζουν μέτοχοι που εκπροσωπούν 14.874.238 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ενώ τον Κωνσταντίνο υποστηρίζουν μέτοχοι με 14.523.991. Η τρέχουσα διοίκηση της Εταιρείας  απολαμβάνει, επομένως, την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας, διαθέτοντας 350.247 επιπλέον μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,116% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. 

  Συνεπώς από τα ανωτέρω αποδεικνύεται για ποιους λόγους ο κος Κ. Δομαζάκης πραγματοποίησε ανυπόστατη ψευδοσυνέλευση με την παρουσία μόνο του ίδιου και των δικηγόρων του. Επίσης διαψεύστηκαν για άλλη μια φορά οι αιτιάσεις επί της διαδικασίας που προβλήθηκαν από τον κο Κωνσταντίνο Δομαζάκη σε σχέση με την εκπροσώπηση της BANK OF AYUDH στη Γενική Συνέλευση, αφού με επιστολή της HSBC, θεματοφύλακα των μετοχών της Τράπεζας BANK OF AYUDH, επιβεβαιώνεται η ανεπιφύλακτη υποστήριξή της στην τρέχουσα διοίκηση και τον κο Εμ. Δομαζάκι προσωπικά. 

  Η ψευδοσυνέλευση του κου Κ. Δομαζάκη, στην οποία "συμμετείχαν" τρία πρόσωπα και οι δικηγόροι του, είναι, δυστυχώς το νέο αφήγημα που επινόησε ο μέτοχος μειοψηφίας κος Κωνσταντίνο Δομαζάκης προκειμένου  να πλήξει άλλη μία φορά την εταιρεία. 

  Υπενθυμίζουμε ότι ο κος Κωνσταντίνος Δομαζάκης α) αρχικά ισχυριζόταν ότι η Εταιρεία του οφείλει ποσό 11,61 εκατ. ευρώ από "αξίωσή" του που γεννήθηκε, τάχα,  τα έτη 2005 – 2006, εμφανιζόμενος, ψευδώς, ως πιστωτής της Εταιρείας, "θυμήθηκε" δε αυτή την δήθεν αξίωσή του ύστερα από 13 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτή ποτέ δεν εμφανιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που ο ίδιος πάντα υπέγραφε ως Αντιπρόεδρος το Δ.Σ. και Συν-Διευθύνων Σύμβουλος και διαβεβαίωνε σε όλους ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι πλήρεις και αληθείς, β) εν συνεχεία ισχυριζόταν ότι ακύρως ανακλήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της Εταιρείας, εμφανιζόμενος ψευδώς ως Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ είχε ανακληθεί από τη θέση αυτή, γ) εν συνεχεία, έχοντας μειοψηφία, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.6.2019, αποχώρησε καταγγέλλοντας και πάλι τη διαδικασία, και δ) τώρα στις 26.9.2019 πραξικοπηματικά έκανε, τάχα, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, εκλέγοντας, σύμφωνα με αυτό το τελευταίο του αφήγημά, αυτός και οι δικηγόροι του, ένα ψευδοσυμβούλιο.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ